5.2 Arbejdsmiljø og bygbarhed

Det er nødvendigt at få fokus på arbejdsmiljørisici og bygbarhed allerede tidligt i projekteringen for at sikre, at renoveringen overhovedet er mulig.

Det kræver fokus på de arbejdsprocesser, som skal foregå, og ikke kun det færdige produkt. Det er nødvendigt at nedbryde renoveringen i delaktiviteter og kigge på rækkefølge. Snævre pladsforhold kan betyde, at det er nødvendigt at gøre tingene i en bestemt rækkefølge, fx hejse store komponenter ind tidligt i forløbet, selv om de først kan monteres senere, når bygningen er lukket