5.1.2 Valg af udbudsform

Valg af udbudsform har i forhold til arbejdsmiljø og bygbarhed betydning for:

  • hvor risikoen placeres – mest hos bygherre eller entreprenør,
  • hvor gennemarbejdet projektet er på udbudstidspunktet, og dermed muligheden for at have identificeret og håndteret arbejdsmiljørisici inden udbud,
  • muligheden for at involvere entreprenøren i planlægning af projektet. Jo tidligere alle parter er involveret i byggeriet, jo bedre muligheder er der for at tænke alle ønskelige forhold ind i projekteringen.

Targetpris

Bygherren kan fx bruge princippet targetpris (højest acceptable pris), hvor entreprenøren beskriver, hvad bygherren kan få for denne pris. Dette giver mulighed for et tidligt udbud, hvor bygherren kan få entreprenørens erfaringer og byggetekniske kompetencer i spil til gavn for bygbarheden af renoveringsprojektet. Det er dog vigtigt, at bygherren har et overblik over behovet for miljøsanering, og hvor stor en del af targetprisen der skal bruges på dette.

Funktionsudbud

Nogle gange anvendes der forskellige udbudsformer for fagene, fx kan  installationsfagene  udbydes som funktionsudbud. Her er det op til entreprenøren at finde leverancer, som kan opfylde de stillede funktionskrav. Det betyder, at man ikke under projekteringen kan granske den del af projektet sammen med resten af projektet. Og det betyder ydermere, at det kan være svært for de andre fag at komme i gang, før den pågældende entreprenør har fået planlagt og projekteret sin del af projektet.

Eksempel: På en renoveringsopgave var VVS-entreprisen udbudt som funktionsudbud. De resterende fag var udbudt som almindelig fagentreprise. VVS-entreprisen skulle først projektere og planlægge sin del af projektet, før de andre kunne komme i gang. Det viste sig, at det var svært at skaffe de radiatorer, som var foreskrevet i funktionsudbuddet, og det forsinkede hele renoveringssagen.