5.1.1 Entreprenørens fagtekniske og styringsmæssige kompetencer

Udvælgelsen af entreprenører skal ske, så man får de rette kompetencer til at løse opgaven. Det er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø, at entreprenøren har kendskab til den opgave, som han skal udføre.

Og det er især vigtigt på renoveringsopgaver, hvor der er behov for kendskab til tidligere tiders byggemetoder og til andre forhold, hvor det ikke er muligt at anvende standardløsninger. Renoveringsopgaver varetages ofte af mindre entreprenørvirksomheder med snæver faglig fokusering. Der er derfor også behov for kompetencer inden for dialog, koordinering og procesforståelse, altså mere styringsmæssige kompetencer.

Udvælgelsen af entreprenører på baggrund af fagtekniske kompetencer kan ske via prækvalifikation, hvor man beder om referencer fra lignende opgaver for at få lov til at byde. Desuden kan mindstekrav for kompetencer anvendes.

Krav til entreprenørens styringsmæssige kompetencer kan indgå som underkriteriet ”Kvalitet” ved udbud med økonomisk mest fordelagtig som tildelingskriterium. Kvalitet kan omfatte en beskrivelse af løsningsforslag samt tilgang til styring af og samarbejde om renoveringssagen.

Hvis bygherren stiller særlige krav til entreprenøren, skal der også afsættes midler til at følge op på, om disse overholdes. Erfaringer viser, at opfølgningen af sådanne krav tit halter.

Eksempel: I forbindelse med en større byggesag, hvor tildelingskriteriet var økonomisk mest fordelagtigt, blev entreprenøren som en del af tilbudsgivningen bedt om at angive, hvordan han ville medvirke til et godt arbejdsmiljø og styre renoveringssagen. Denne beskrivelse var en del af underkriterierne. Formålet var at sikre, at entreprenøren kunne vise, at han kunne planlægge og afvikle sagen på en god måde.