5.1 Udbudsstrategi

Det er typisk bygherrerådgiver og projekterende, der rådgiver bygherren om udbudsstrategi og -form.

Det er vigtigt, at valg af udbudsform tager afsæt i behovet for at opnå gode arbejdsmiljøforhold for de udførende og at sikre samarbejdet på byggepladsen, da det er vigtige parametre i et renoveringsprojekt. Der er i renoveringsprojekter et særligt behov for smidig planlægning, løbende koordinering og risiko for uforudseelige forhold, og det skal afspejle sig i budget og den valgte udbudsform.