4.3.3 Bly

Bly er blevet genstand for stor opmærksomhed inden for de sidste år. Det er typisk vægmaling og vinduesrammer, som indeholder bly.

Bly er sundhedsskadeligt, når det bearbejdes, fx når maling skrabes ned. Det kan optages i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og i min­dre omfang gennem huden. Forundersøgelserne skal afdække omfanget og koncentrationen af bly.

Arbejde med bly og blyholdige forbindelser er særligt farligt arbejde angivet i bilag 1 i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. Det stiller særlige krav til de projekterendes angivelser i projektmaterialet, ofte i arbejdsbeskrivelsen, og til beskrivelse og afgrænsning af arbejdsområdet i plan for sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal udarbejde en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse, før det igangsættes.

Bly:

Typiske forekomster: Maling, byggematerialer til inddækning

Forbud: 1/11 2007, men nogle anvendelser i nybyggeri blev forbudt tidligere

Eksempel: Ved renovering af et ældre boligkvarter med fredningsstatus var det tydeligt beskrevet, at der var bly i de gamle vinduer, men det viste sig under renoveringen, at der også var bly i malingen på vægfladerne. Dette var ikke undersøgt. Arbejdsprocessen med nedslibning af malingen krævede, at andre håndværkere ikke kunne være i de pågældende rum imens. Derfor var det nødvendigt at omplanlægge noget af renoveringsprocessen.

Læs mere: