4.3.1 Asbest

Ved renovering af ældre bygninger vil man ofte støde på asbestholdige materialer. Asbest er, før det blev forbudt, typisk anvendt til armering, isole­ring og brandsikring.

Udsættelse for as­bestfibre medfører risiko for at udvikle asbestose og lunge-og mavetarmkræft. Det er derfor væsentligt at få udført forundersøgelser for asbest.

Der har tidligere været krav om asbestregistrering i alle offentlige bygninger, så denne kan man spørge efter hos bygherren. Det bør vurderes, om denne registrering har været tilstrækkelig og er retvisende.

Asbestsanering er særligt farligt arbejde angivet i bilag 1 i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. Det stiller særlige krav til de projekterendes angivelser i projektmaterialet, ofte i arbejdsbeskrivelsen, og til beskrivelse i plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Entreprenøren skal udarbejde en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse, før det igangsættes.

Asbest:

Typiske forekomster: Bygningsmaterialer til armering, isole­ring og brandsikring

Forbud: 1972 for asbest i isolering af tekniske installationer, men fx blev asbestholdige tagplader brugt frem til slutningen af 1980’erne.

Læs mere: