4.3 Bygningsforurening

Det er vigtigt at have fokus på bygningsforurening og de arbejdsmiljømæssige udfordringer i renoveringsprojekter. Det er især asbest, PCB og bly, der skal håndteres korrekt.

Det er afgørende for planlægning af renoveringsforløbet, at bygningsforurening er afklaret, og at det er vurderet, hvordan eventuelle forekomster håndteres. Bygherren kan vælge at fjerne forekomster, før selve renoveringen går i gang, eller som en del af projektet, hvor det så typisk indgår i nedrivningsentreprisen. Det er nødvendigt at oplyse i udbudsmaterialet og/eller kontrakten til miljøsanitøren, hvilke arbejdsmiljøproblemer der kan opstå ved miljøsaneringen, og hvilke krav entreprenøren skal overholde i den forbindelse, herunder også affaldshåndtering.

Det er væsentligt at vælge erfarne folk og fageksperter med relevant uddannelse til at angive behov for og udføre forundersøgelser af bygningsforurening. Hvis forundersøgelser ikke udføres i tilstrækkeligt omfang og efter de anerkendte metoder, kan det få konsekvenser for arbejdsmiljø, tid og økonomi i udførelsesfasen.