4.2 Tilstandsvurdering af ejendommen

Det er nødvendigt at foretage en tilstandsvurdering af den bygning, som skal renoveres.

Tilstandsvurderingen skal fastlægge:

  • Renoveringsbehovet
  • Forekomst af sundhedsskadelige stoffer og materialer i bygningsdele, installationer og overflader
  • Konstruktioners stabilitet og bæreevne
  • Installationers placering og tilstand

Tilstandsvurderingen skal være så detaljeret, at renoveringsbehovet kan fastlægges, hvilket er nødvendigt for at identificere de arbejdsprocesser, der skal foregå, og dermed potentielle arbejdsmiljørisici. Desuden skal tilstandsvurderingen klarlægge, hvilke sundhedsskadelige stoffer og materialer de udførende vil komme i berøring med, fx asbest. Det gælder også arbejdsmiljømæssige risici, som vil opstå ved fjernelse af stoffet, fx fjernelse af blymaling på vægge. Desuden skal konstruktioner og installationer gennemgås.

Det kan være en god ide at supplere beskrivelsen af bygningens tilstand med fotos, da dette er en nem måde at formidle oplysningerne på.

Eksempel: En bygherrerådgiver havde ansvar for byggeledelsen ved renovering af en svømmehal. De projekterende havde ikke gennemført en detaljeret forundersøgelse af betondækkene, som viste sig at være i en dårlig tilstand. Det betød, at man pludselig stod med en ekstraopgave i at renovere dækkene og var derfor nødt til at omprioritere processen ved at forcere eller udskyde andre arbejdsopgaver. 

Eksempel: Bygningsarkæologer og arkitekter bruger 3D-billederne til at finde ud af, hvad der skal ske ved restaurering af hver enkelt lille fuge på slotsruin. Med papir og blyant kan man måle punkter med én centimeters nøjagtighed. Laserskanneren registrerer detaljer helt ned til én millimeter og giver oven i købet et tredimensionelt billede, der har en helt anden kvalitet end de plane opmålinger, man tidligere lavede.