4 Forundersøgelser

Grundige forundersøgelser er afgørende for at kunne planlægge og projektere renovering af en bygning arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Det handler både om bygningsforurening som fx asbest og pcb, men også om tilstandsvurderingen af ejendommen, fx konstruktionens stabilitet.

Det er også nødvendigt allerede tidligt at undersøge de omgivende forhold, fx pladsforhold og den trafikale situation. Manglende eller ufuldstændige forundersøgelser kan udgøre en betydelig risiko i renoveringsprojektet, både i forhold til arbejdsmiljø men også tid og økonomi.

Når resultatet af forundersøgelserne foreligger, skal det vurderes, hvad de betyder for projekt, byggeproces, arbejdsmiljøtiltag og økonomi. Både arbejdsmiljøkoordinator (P) og bygherren deltager i denne vurdering.

Det er vigtigt, at resultaterne af forundersøgelser formidles til entreprenørerne gennem udbudsmaterialet. På den måde får entreprenøren kendskab til, hvad der er lavet af forundersøgelser, og hvad der eventuelt udestår. Det giver entreprenøren et godt grundlag for at give tilbud og senere planlægge renoveringsopgaven.

For større renoveringsprojekter anbefales det at lave en prøverenovering af et enkelt rum eller afgrænset området. Det er måske en omkostning i den indledende fase, men kan forbedre planlægningen af renoveringen, så denne kan foretages med færre overraskelser. En prøverenovering giver en bedre mulighed for at forudsige arbejdsmiljøproblemer.

Vigtige forhold ved forundersøgelser er:

Tjeklister for renovering

Læs mere: