3.5 Bygning i drift

Hvis en bygning skal være i drift under renoveringen, kræver det særlig god planlægning og grundig kommunikation undervejs for at sikre forholdene for både brugere og entreprenørens ansatte.

Nogle bygherrer vil gerne have renoveringen hurtigt gennemført, fordi de har huslejeudgifter til midlertidig indkvartering af medarbejdere, lejere eller borgere. Derfor kan der være en tendens til at forcere projektet. Det kan dog blive langt dyrere end de potentielt sparede huslejeudgifter, hvis projektet ikke er planlagt ordentligt inden udførelse, og der dermed som følge heraf opstår problemer undervejs. Forcering kan også medfører, at entreprenøren ikke får rammerne til at oparbejde en rimelig stabil byggetakt, fx hvis de beskæftigede ender med at gå i vejen for hinanden.