3.4 Brugernes erfaringer

Brugerne af bygningen er en god kilde til information for de projekterende. Især driftsfolk har relevant viden om bygningens konstruktion og materialer samt driftsforholdene, som kan være til god gavn for projekteringen af et renoveringsprojekt.

Denne viden kan også være med til at optimere den efterfølgende drift. Bygherren bør derfor tage initiativ til, at brugerne, driftsfolk og projekterende bringes sammen i en styret proces.