3.3 Bygherrens rolle i forhold til forundersøgelser

Forundersøgelser er bygherrens ansvar. Det er således bygherrens risiko både økonomisk og tidsmæssigt, hvis forundersøgelser ikke er udført i nødvendigt omfang.

Bygherren må tage stilling til, hvor stor sikkerhed han vil have for, at der ikke dukker ukendte forhold op i udførelsesfasen.

Flergangsbygherrer fx boligforeninger kan med fordel oparbejde erfaringer om nødvendige forundersøgelser og typiske problemområder. Disse oplysninger kan anvendes til at lave et mere bygbart og gennemarbejdet projekt, hvor man bedre kan forudsige de arbejdsmiljøproblemer, som vil forekomme under renoveringen. Dette vil også forbedre de projekterendes mulighed for at forudsige tid og økonomi.

Har bygherren oparbejdet et godt kendskab til sin bygning, kan dette kendskab bringes i spil ved planlægning og projektering af renoveringsprojekter, fx registrering af asbest i eksisterende bygninger.

Eksempel: I forbindelse med Projekt Renovering, som var et 3-årigt udviklingsprojekt iværksat af Boligministeriet, blev der lavet et pilotprojekt til afdækning af ”knudepunkter” i byfornyelsesprocessen. Der blev udarbejdet en rapport vedr. pilotprojektet.

Eksempel: Under en større byggesag, hvor der også indgik nedrivning, gjorde entreprenøren på et byggemøde bygherren opmærksom på, at han mente, at der var blymaling i vinduerne. Vinduerne skulle først nedtages senere i processen. Bygherren valgte straks at igangsætte en undersøgelse af dette, som viste sig positiv. Det var muligt at planlægge arbejdet forsvarligt, inden det skulle igangsættes. Fordi bygherren deltog på byggemødet, var det let for entreprenøren at italesætte sin bekymring, og bygherren kunne hurtigt tage affære.

Læs mere: