3.1 Bygherren som aktiv medspiller

Det er gavnligt, hvis bygherren deltager i projekterings- og granskningsmøder i projekteringsfasen og senere byggemøder i udførelsesfasen for på den måde at være tæt på projektet.

Det er især vigtigt ved renoveringsprojekter, hvor der er mange forhold at tage stilling til, og hvor det ofte er svært at anvende standardløsninger. Det letter ofte samarbejdet, hvis bygherren er en aktiv spiller i projektering og udførelse. Og det gør det lettere at få afklaring på spørgsmål og finde fælles løsninger til gavn for bl.a. arbejdsmiljøforhold i projektet.

Eksempel: I forbindelse med en større byggesag deltog bygherrerepræsentanten for den offentlige flergangsbygherre i projekteringsmøderne for på den måde at følge med i projekteringsforløbet og påvirke dette. På den måde fik bygherren også et godt kendskab til detaljerne i projektet. Bygherrerepræsentanten deltog desuden i granskning af projektet ved at gennemlæse udbudsmaterialet og deltage i granskningsmøder.  I den forbindelse efterspurgte han selv, om arbejdsmiljøhensyn var indarbejdet. Man kan kalde det kontrollerende medvirken.

Bygherrerepræsentanten deltog i byggemøder og regelmæssigt på sikkerhedsrunderinger og sikkerhedsmøder. Han fulgte op, hvis arbejdsmiljøproblemer ikke blev udbedret. Ved at deltage i byggemøderne havde han en føling med projektet og de udfordringer, som entreprenøren stod med. Det er bygherrerepræsentantens vurdering, at samarbejdet fungerer bedst, når man som bygherre jævnligt er på pladsen. Og arbejdsmiljøstandarden forbedres af, at bygherren er synlig og følger op.