3 Bygherrens rolle

Bygherren skal sørge for, at der er økonomi og tid til at udføre grundige forundersøgelser, gennemføre en ordentlig projektering og foretage en planlagt renovering. Dette er forudsætningen for at opnå et arbejdsmiljømæssigt forsvarligt projekt.

Bygherren skal kende sine pligter og ansvar (bekendtgørelsen om bygherrens pligter). Bygherren skal også være bevidst om sin rolle som aktiv part i renoveringsprojekter. Der er et særligt behov for, at bygherren er i stand til at træffe valg undervejs i projekterings- og især udførelsesfasen. Der dukker næsten altid uforudseelige forhold op, som løbende kræver bygherrens aktive stillingtagen. Valgene kan være af både økonomisk og teknisk karakter. Det kan være nødvendigt at tilføre flere midler til projektet, hvis forundersøgelserne viser, at der er omfattende bygningsforureninger, eller det kan være nødvendigt at reservere en pulje eller tage midler fra selve renoveringen til miljøsaneringen. Eller logistikudfordringer kan gøre, at man er nødt til at forlænge tidsplanen. En kyndig bygherrerådgiver kan være en stor hjælp i denne sammenhæng.

Bygherren har ansvaret for, at koordinering af sikkerhed og sundhed bliver varetaget i planlægning og udførelse af et renoveringsprojekt, når det må forventes, at mere end én arbejdsgiver (selvstændigt CVR-nr.) er til stede på byggepladsen samtidigt under udførelsen. Dette vurderes ud fra projektets størrelse og kompleksitet.

Vigtige forhold for bygherrer ved renoveringsprojekter er:

Generelt er det vigtigt for at opnå et bygbart og arbejdsmiljømæssigt godt projekt at:

  • der udpeges en kompetent arbejdsmiljøkoordinator for henholdsvis projektering og udførelse, og at vedkommende får nødvendige ressourcer og beføjelser, samt placering i organisationen
  • bygherren udarbejder en arbejdsmiljøpolitik med målsætninger for arbejdsmiljøet

Læs mere: