2.4 Rolle i projektopfølgning og fagtilsyn

I udførelsesfasen er der brug for, at de projekterende og rådgivere, som varetager projektopfølgning og fagtilsyn, er aktivt medvirkende.

Det er vigtigt klart at skelne mellem projektopfølgning og fagtilsyn, da det er to forskellige opgaver. Projektopfølgning er en projekteringsydelse, som knytter sig til den del af projektet, som de projekterende har udført. Projektopfølgning skal bidrage til, at udførelsen følger projektets intentioner, herunder også eventuel supplerende projektering udført af leverandører. Fagtilsyn er en udførelseskontrol, der sikrer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet og entrepriseaftalerne.

Der vil næsten altid være forhold, som entreprenøren har behov for projektopfølgningens stillingtagen til, fx behov for yderligere forundersøgelser (så det ikke medfører unødige forsinkelser). Fagtilsynet skal indgå i en dialog med entreprenøren om kvalitet af løsninger, idet der sjældent kan anvendes standardløsninger. Det er vigtigt, at projekterende og rådgivere afsætter tilstrækkelige ressourcer til disse to funktioner, og at de er tilgængelige med kort varsel.