2.3 Fokus på arbejdsmiljø og bygbarhed

Vurdering af arbejdsprocesser i forhold til arbejdsmiljørisici og bygbarhed kræver byggetekniske kompetencer og/eller erfaring med udførelsesmetoder, fx fra byggepladser.

Desuden bør projekteringslederen allerede fra starten inddrage arbejdsmiljøkompetence tilknyttet det projekterende firma, så man sikrer, at arbejdsmiljøhensyn indgår i projekteringsfasen. Det kan nemlig være svært at se problemstillinger, hvis man ikke har de nødvendige kompetence/erfaring. Man skal vide, hvad man skal kigge efter.

Bygherrerådgivere bør også have tilknyttet arbejdsmiljøkompetence, så de kan rådgive bygherren om dennes pligter og sætte fokus på arbejdsmiljøhensyn allerede i initiativ- og programfasen.

De projekterende og rådgivere skal samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (P) og inddrage denne i relevante problemstillinger. Projekteringslederen har en central rolle i at sikre, at dette samarbejde etableres, og at arbejdsmiljøkoordinator (P) får adgang til relevante personer og informationer.

Læs mere: