2.2 Kompetencer og erfaringer fra lignende projekter

Renoveringsprojekter er ofte komplekse og foregår ofte, mens en del af bygningen er i drift. Det stiller krav til de projekterendes og rådgiveres kompetencer og erfaring.

Projekteringslederen bør derfor sikre, at projektorganisationen består af erfarne fagprojektledere, som har projekteret renovering af lignende byggerier før og har kendskab til funktion af bygningen, fx et hospital eller en daginstitution.

Det er vigtigt at have kendskab til tidligere tiders byggemetoder og byggematerialer. De erfarne folk skal især inddrages i starten af projektering, så de kan pege på de relevante problemstillinger og fokusområder.

Læs mere: