2.1 Projekterende og rådgiveres rolle i forhold til forundersøgelser

Projekterende og rådgivere skal rådgive bygherren om behov for forundersøgelser, samt risici ved projektet og de forudsætninger, som projektet bygger på.

Forundersøgelser er grundlaget for at kunne planlægge og projektere et renoveringsprojekt, men det er også vigtigt at formidle til bygherren, at der typisk opstår uforudseelige forhold undervejs i renoveringsprojekter.

Læs mere: