2 Projekterende og rådgiveres rolle

Projekterende og rådgivere skal kende sine pligter (bekendtgørelsen om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø).

Projekterende og rådgivere skal udarbejde projektmaterialet, således at entreprenøren kan planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet på byggepladsen på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. De skal sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes både under udførelse og den efterfølgende drift.

Vigtige forhold for projekterende og rådgivere ved renoveringsprojekter er:

Generelt er det vigtigt for at opnå et bygbart og arbejdsmiljømæssigt godt projekt at:

  • Opbygge en projektorganisation med relevante kompetencer og tildele nødvendige ressourcer. Projekteringslederen har en central rolle heri
  • Gå i dialog med bygherren om målsætninger for arbejdsmiljøet, evt. bidrage til at udarbejde arbejdsmiljøpolitik
  • Bruge bygherrens arbejdsmiljøpolitik aktivt til at få fokus på prioritering af arbejdsmiljøforhold

Læs mere