1 Indledning

Denne branchevejledning beskriver de forhold, som projekterende, (bygherre)rådgivere og bygherrer skal være opmærksom på ved projektering og planlægning af et renoveringsprojekt for at opnå et gennemarbejdet projekt i forhold til arbejdsmiljø og bygbarhed.

Der er fokus på de forhold, som er specifikke for renovering, og de mere generelle forhold som er særligt relevante ved renovering. Forhold, som er relevante for projektering og planlægning mere generelt, er kun kort beskrevet eller der henvises til andet materiale.

Branchevejledningen beskriver projekterende, (bygherre)rådgiveres og bygherrers pligter, som fremgår af:

Arbejdstilsynet har haft selve vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

Et grundigt forarbejde er investeringer i et godt produkt. Projekteringen skal være en styret proces.

Det kræver en investering fra alle parter at opnå et godt arbejdsmiljø i udførelse og drift. Hver aktør skal tage sit ansvar.

Citat fra bygherrerepræsentant