2 Hvornår skal der udarbejdes PSS?

Der skal udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) i projekteringsfasen, hvis der i udførelsesfasen vil være mere end én arbejdsgiver tilstede, og der er beskæftiget mere end ti personer samtidigt på byggepladsen.
På byggepladser med flere arbejdsgivere og 10 eller færre personer beskæftiget samtidigt på pladsen skal der udarbejdes en PSS, hvis der udføres særligt farligt på pladsen. PSS skal i dette tilfælde kun omfatte den del af arbejdet, der vedrører den særlige fare.

Byggepladsens størrelse
Arbejdets farlighed
Flere arbejdsgivere
med i alt 1-10 ansatte samtidig
Flere arbejdsgivere med flere end 10 ansatte samtidig
Almindelige sundheds- og sikkerhedsrisici Ikke krav om skriftlig PSS Krav om skriftlig PSS
Særligt farligt arbejde Krav om skriftlig PSS, men kun for det særligt farlige arbejde Krav om skriftlig PSS

Det anbefales, at der altid udarbejdes en PSS, bortset fra helt små og ufarlige byggerier.

PSS skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen.

I udbudsmaterialet skal det også fremgå, hvilke ydelser som entreprenøren skal bidrage med, og hvornår de skal være til rådighed for arbejdsmiljøkoordinator. Det kan fx være en god ide at pålægge entreprenøren i forbindelse med kontraktunderskrivelse at aflevere de nødvendige oplysninger til færdiggørelse eller opdatering af PSS.

Læs mere: