9 Fælles sikkerhedsforanstaltninger

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal beskrive, hvilke fælles sikkerhedsforanstaltninger herunder mængde og kvalitet, der etableres, hvor de etableres og af hvem. Kvalitetskrav og mængde kan fx fremgå af byggepladstegningen. Det skal også fremgå, hvilke entreprenører og hvor ofte, der skal føres tilsyn med de aftalte fælles foranstaltninger.

Eksempler på kvalitetskrav:

  • Færdselsvejes belægning/vægt, som de skal kunne tåle under alle vejrforhold.
  • Stilladsers vægtklasse og bredde af hensyn til de forskellige brugere. Skal der være separate opgangsfelter og/eller inddækning? Hvis fx stilladset af hensyn til de forskellige brugere skal ændres under udførelsen, skal ændringerne beskrives, herunder hvem der er ansvarlig for disse ændringer, samt hvornår de skal foretages. Det skal også fremgå, hvilke entreprenører der fører tilsyn med stilladser og holder dem i orden.

Læs mere: