7 Beskrivelse af eksisterende forhold

Med mindre det fremgår af byggepladstegningen skal forhold på byggepladsen med betydning for sikkerhed og sundhed beskrives særskilt i plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Særlige risici skal beskrives nøje. Det samme gælder forholdsregler og foranstaltninger, der kan forhindre udsættelsen for risici dels fra de enkelte entreprenørers arbejder på byggepladsen, dels fra pladsens omgivelser.

Læs mere: