6 Tidsplan

Tidsplanen skal vise:

  • Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen.
  • Hvornår der skal foregå arbejder, der medfører særlig fare.
  • Hvornår flere arbejdsgivere arbejder på samme område (fællesområder).

Den projekterende har ansvaret for at vurdere og beskrive i projektet, hvorledes de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Bygherren har det juridiske ansvar for, at plan for sikkerhed og sundhed (PSS) indeholder en tidsplan, som gør det muligt at gennemføre byggeprojektet på en forsvarlig måde.

Der er derfor behov for tæt dialog mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og den projekterende, når den samlede tidsplan skal udarbejdes. Det skal sikre, at bygherrens tidsfastsættelse bliver tilpasset den projekterendes beskrivelse af, hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden.

Tidsplanen skal være så detaljeret, at farlige arbejdsprocesser kan identificeres, herunder hvilke arbejder der ikke kan udføres samtidig med/i nærheden af andre arbejder. Det kan således være nødvendigt at justere tidsplanen, så det sikres, at andre beskæftigede på byggepladsen ikke udsættes for fx støjende eller støvende arbejder. Tidsplanen skal ligeledes være så detaljeret, at den enkelte entreprenør er i stand til at vurdere, om den afsatte tid til udførelse af de enkelte arbejder/arbejdsfaser er tilstrækkelig.

Særligt farligt arbejde skal tidsmæssigt være særskilt fastlagt i tidsplanen.

Læs mere: