5 Byggepladstegning

Byggepladstegningerne skal vise placering eller angivelse af:

 • Tilslutningssteder for tekniske installationer (el, vand, kloak, tlf.), hvor de enkelte entreprenører kan tilslutte materiel, skure m.m.
 • Færdsels-, transport- og flugtveje, der er/bliver fælles for flere arbejdsgivere (veje for kørende/gående trafik, elevatorer, materialehejs, trapper m.m.), herunder orienteringsbelysning.
 • Foreskrevne/forudsatte tekniske hjælpemidler (kraner, blandestationer, stilladser, støvsugere, montage- og transportudstyr m.v.) og stationære arbejdssteder (klippe- og bukkebord, stenplads, rundsav m.v.), herunder evt. oplagsplads herfor.
 • Materialepladser for de enkelte entreprenører.
 • Affaldspladser (containere) for de enkelte entreprenører.
 • Førstehjælpsudstyr (telefon, brandmateriel m.v.).
 • Byggepladsledelse (konduktør- og mødeskur m.v.).
 • Velfærdsforanstaltninger for de enkelte entreprenører (skurby, parkeringspladser m.v.).

Byggepladstegningen skal desuden angive eller beskrive:

 • Den fornødne plads til de anførte tekniske hjælpemidler og skure m.v.
 • Hvor og i hvilke tidsperioder eksisterende installationer i jorden/eksisterende bygning (højspændingsledninger, gas ledninger m.v.) findes.
 • Særlige risici på arealet (forurenet jord, giftdepoter, sprængstoffer, m.v.) eller i eksisterende bygning (asbestholdige materialer, PCB m.v.)
 • Hvor der skal udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici (anbefales).

I forbindelse med byggepladsplanen bør der foreligge en tegning, der også viser byggepladsplanen over de fremtidige forhold. En sådan tegning vil give et godt grundlag for at opstille materielcontainer, telte, lysmaster, affaldscontainere, kraner m.m., der ikke skal flyttes undervejs i byggeprojektet. Det vil bl.a. minimere behovet for at revidere byggepladsplanen, hver gang der kommer nye entreprenører på pladsen.

Læs mere