4 Byggepladsens organisation

Oversigten over byggepladsens organisation udbygges med en fyldestgørende adresse- og telefonliste, der skal indeholde firmanavne og -adresser, CVR-nummer, kontaktpersoner, telefonnumre, og e-mailadresser på:

  • Bygherren og dennes tilsyn
  • De projekterende firmaer
  • Entreprenører og deres byggeleder
  • Fagentreprenørfirmaer, konduktører/underentreprenør, firmaer, konduktører
  • Den person som på bygherrens vegne har udarbejdet PSS (arbejdsmiljøkoordinator (P))
  • Den person som på bygherrens vegne skal ajourføre PSS (arbejdsmiljøkoordinator (B))
  • Arbejdsmiljøorganisationens opbygning/deltagere i evt. arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg i den udstrækning disse er kendt på dette tidspunkt

Læs mere