3 Udarbejdelse af PSS

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal indeholde følgende planelementer:

  • Byggepladsens organisation (organisationsplan)
  • Byggepladstegning
  • Tidsplaner
  • Beskrivelse af eksisterende forhold og risici som følge af projektets udformning
  • Beskrivelse af byggepladsens færdsels- og andre fællesområder, herunder forhold vedr. orden og ryddelighed, inklusive snerydning, grusning og affaldshåndtering
  • Afgrænsning af områder med særlige risici, samt angive specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde
  • Procedurer for kontrol med sikkerhedsforanstaltninger
  • Beredskabs- og evakueringsplaner

Find skabeloner under de enkelte afsnit i branchevejledningen.

Læs mere