12 Ajourføring af PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS skal løbende ajourføres. Det skal altid fremgå, hvordan byggepladsens arbejdsmiljøorganisation ser ud. Det skal fremgå, hvem der hos de enkelte arbejdsgivere indgår i en eventuel arbejdsmiljøorganisation eller -gruppe, samt hvem der repræsenterer de enkelte arbejdsgivere, og hvem der er med i arbejdsmiljøorganisationen ved sikkerhedsmøderne.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) ajourfører PSS, herunder organisationsplan, byggepladstegning og tidsplan, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem, og ændringer foretages. Planens status og ajourføring er et fast punkt på sikkerhedsmøderne.

Beskrivelse af ændringer
Der kan i løbet af projektet opstå forskydninger i tidsplanen/arbejdsprocesserne. Det er vigtigt at få alle ændringer indføjet i PSS, herunder:

  • Nye fællesområder
  • Risici for at udsætte andre for skadelige påvirkninger fra støv, støj eller særligt farlige arbejder m.v.
  • Ændret anvendelse af stilladser, fx brug af reklamer på store facadestilladser, hvilket kan kræve betydelig bedre fastgørelse end forudsat efter udbudsmaterialets angivelser

Endelig er det vigtigt, at det til enhver tid fremgår af PSS, hvem der har ansvar for de forskellige foranstaltninger i fællesområderne.

Det anbefales, at alle ændringer i PSS beskrives i referater fra de ordinære sikkerhedsmøder med forudgående eller efterfølgende behandling på byggemøder.

Læs mere: