11 PSS under udførelse

Når bygherren har indgået aftaler med entreprenørerne, skal plan for sikkerhed og sundhed (PSS) gøres færdig i overensstemmelse med grundlaget og de konkrete aftaler, der er indgået. Det vil typisk være arbejdsmiljøkoordinator (B), som løser denne opgave.

Byggepladstegninger revideres ud fra det konkrete kendskab til den enkelte entreprenørs valg af tekniske hjælpemidler, pladsbehov m.m. Tidsplanen bør gøres detaljeret og eventuel revideres i samarbejde med entreprenøren, så alle aktiviteters indbyrdes relationer kan aflæses.

Planens øvrige elementer tilrettes efter behov på tilsvarende måde.

Herefter færdiggøres PSS og godkendes endeligt af bygherren.

PSS skal foreligge inden byggepladsstart og være tilgængelig for arbejdsgiverne og deres ansatte ligeledes ved deres start på byggepladsen.

Den ajourførte PSS skal i hele byggeperioden være tilgængelig for alle arbejdsgivere og deres ansatte på byggepladsen og skal indgå aktivt i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed. PSS bør derfor udformes i en let tilgængelig form.

Hvis opgaven som arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B) ikke varetages af den samme person, skal der ske en ordentlig overdragelse af PSS.

Læs mere: