10 Beredskabsplaner

Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner skal beskrives i planen for sikkerhed og sundhed, hvis det er relevant. Det kan bl.a. være relevant i forbindelse med særligt farligt arbejde eller hvis der på anden måde kan være særlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, særlig fare for brand, eksplosion, ulykker e.l. Det skal samtidig angives, hvem der står for den løbende kontrol og samordning af de forskellige planer.

Læs mere: