1 Indledning

Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen (P) udarbejder en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed (PSS), når byggepladsens størrelse eller arbejdets farlighed kræver det.

Formålet med byggepladsens PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab for byggeledelsen og for virksomheder og beskæftigede på byggepladsen.

Læs mere: