Bedre byggeproces – 15 trimmede lærestykker

Publikationen er udgivet med det formål at skabe inspiration til bygge- og anlægsvirksomheder om fordelen ved at anvende Lean-metoder i bygge- og anlægsprojekter.

Udover de 15 gode eksempler på, hvordan Lean er blevet anvendt, peger publikationen på nogle væsentlige forudsætninger for succesfuld Lean:

  • Engagerede bygherrer
  • Partnering
  • Digitalt byggeri
  • Ledelse, planlægning og opfølgning
  • Samarbejde, involvering, konstruktiv konflikthåndtering
  • Kvalitetskultur
  • Industrialisering af processer, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt
  • Udvikling og anvendelse af arbejdsmiljøvenligt materiel og tekniske hjælpemidler

Selv om arbejdsmiljøkoordinatoren ikke nævnes specielt i de 15 eksempler, er det et gennemgående tema, at arbejdsmiljøkoordinatoren skal indgå i et tæt samarbejde – team – med de øvrige nøglepersoner i projektering og udførelse. Arbejdsmiljø skal granskes på samme måde som miljø, energi, indeklima, logistik og øvrig planlægning.

Publikationen er udgivet af Lean Construction-foreningen, 2009, og findes ikke digitalt.

Tags: , , , ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018