Arkitema vælger arbejdsmiljøansvarlig for projekteringen

Arkitema har besluttet, at man på projekter fremover vil udpege en arbejdsmiljøansvarlig for projekteringen, så det sikres, at man overholder Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 110 om projekterendes pligter. I den anledning havde Arkitema booket Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere til to workshops for de kommende arbejdsmiljøansvarlige.

På workshoppen blev den nye model præsenteret, og Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere i Byggeriets Arbejdsmiljøbus fortalte om det arbejdsmiljøansvar som projekterende har. Det affødte en god drøftelse og erfaringsudveksling blandt de kommende arbejdsmiljøansvarlige.

Søren Ude Bornø er projektleder, samt kompetenceleder for Arbejdsmiljø i Arkitema og initiativtager til den nye model: ”Vi vil gerne øge fokus på overholdelse af vores arbejdsmiljøpligter som projekterende, og derfor vælger vi en ansvarlig, som kan hjælpe projektlederen på de enkelte projekter. Der vil stadig være en arbejdsmiljøkoordinator (P), som bygherren udpeger, og som har samarbejdet med projekteringsledelsen.”

Det er vigtigt at være skarp på ansvarsfordelingen mellem bygherren og projekterende, samt det samspil som skal være med arbejdsmiljøkoordinator (P).

Arbejdsmiljølogbog
Arkitema arbejder som en del af kvalitetssikringen løbende med at udvikle og forbedre værktøjer, som kan understøtte arbejdsmiljøindsatsen under projekteringen. Der er udarbejdet en arbejdsmiljølogbog med eksempler på de emner inden for arkitektydelserne, hvor der typisk opstår arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen og i den efter følgende drift, fx vinduespudsning, arbejde og færdsel på tag i udførelse og drift, samt forundersøgelser af miljøfremmede stoffer såsom asbest.

”Det er vigtigt, at vi har værktøjer, som kan understøtte arbejdsmiljøindsatsen, da det er med til at kvalificere bygbarheden af vores projekter. Arbejdsmiljølogbogen fungerer som en tjekliste, så man får forholdt sig til potentielle arbejdsmiljøudfordringer”, fortæller Peter Lindberg Christensen, som er kvalitetschef i Arkitema.

Foto: Arkitema

Arbejdsmiljølogbogen kan ligeledes anvendes som dokumentation for arbejdsmiljøindsatsen og i dialogen med arbejdsmiljøkoordinator (P) om input til plan for sikkerhed og sundhed PSS og journalen for særlige forhold ved fremtidige arbejder.

Vil du have besøg?
Alle arkitektvirksomheder har mulighed for at få et gratis besøg af Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere, som bl.a. Danske Arkitektvirksomheder står bag.

Book et oplæg om projekterendes arbejdsmiljøansvar eller arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen og få inspiration til de værktøjer og metoder, som kan anvendes.

Telefon: 4080 1400
E-mail: videntjeneste@bam-bus.dk

Eksempel skrevet af Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 14. august 2023

Siden er ændret 15. august 2023