Arbejdsulykker i Danmark og Sverige – Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark

Forskningsprojektet “Arbejdsulykker i Danmark og Sverige – Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark” er gennemført af Arbejdsmiljømedicinsk Klinik, Region Midtjylland. Her er identificeret 11 faktorer, som ser ud til at have en betydning for forskellen i forekomsten af arbejdsulykker mellem Danmark og Sverige.

Der er markant forskel på incidens af arbejdsulykker mellem Danmark og Sverige. Gennem registerundersøgelse, dokumentstudie og observationsstudie er der identificeret faktorer på henholdsvis makro(samfund)-, meso(virksomheder)- og mikro(individ)-niveau, der kan forklare, at Sverige har en markant lavere arbejdsulykke-incidens end Danmark.

Makro-faktorer: Forskelle i virksomhedsstørrelser, andelen af faglærte i bygge- og anlægsbranchen, større forebyggende potentiale i forsikringssystemet, samt måden hvorpå arbejdsmiljøloven er implementeret.

Meso-faktorer: Ledelsesstil, planlægning og involvering, ansættelsesvilkår og erhvervsskolernes indflydelse på elever og praktikvirksomheder.

Mikro-faktorer: Fremtidsorientering, alkoholadfærd, samt samarbejde og godt kollegaskab.

Læs afslutningsrapporten her: https://www.arbejdsmedicin.rm.dk/siteassets/forskning/sikkerhed-og-ulykker/slutrapport_arbejdsulykkeridanmarkogsverige.pdf

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har afholdt to møder om forskningsprojektet. Find præsentationer og pointer her.

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 9. maj 2022

Siden er ændret 9. maj 2022