Kvalitet og ArbejdsMiljørigtig Projektering i bygge- og anlægsbranchen – med Særlig Fokus på Ulykkesforebyggelse

DTU Management har gennemført et forskningsprojekt, hvor de har udviklet et koncept for arbejdsmiljørigtig projektering. Konceptet er afprøvet i to ingeniør- og to arkitektvirksomheder.

Som en del af projektet har DTU Management udarbejdet fem guider, der beskriver processen for arbejdsmiljørigtig projektering i de enkelte faser: Ide- program- og projekteringsfaserne. I bilag findes en grundig beskrivelse af opbygning og anvendelse af arbejdsmiljøloggen og oversigt over arbejdsmiljørisici i arbejdsmiljøet, som er to værktøjer, der kan anvendes til arbejdsmiljørigtig projektering.

Guide 1

Guide 2

Guide 3

Guide 4

Guide 5

Bilag

 

Værktøjer

Find arbejdsmiljøloggen og oversigt over arbejdsmiljørisici her.

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018