Arbejdsmiljøpris hos Hoffmann

Hoffmann afholder en årlig arbejdsmiljødag, hvor der uddeles en arbejdsmiljøpris. Prismodtageren kommer til Veidekke og forsvarer danskerne i den endelige overrækkelse.

Illustration: Hoffmann

Arbejdsmiljøchef Lilly Andreasen forklarer her om baggrunden for arbejdsmiljødagen: ”Som en del af arbejdsmiljøindsatsen i Hoffmann afholdes denne halve dag med en prismodtagelse for at skabe fokus på arbejdsmiljø. Det er arbejdsmiljøudvalget, som står bag, og alle er inviteret.”

Dagen starter med morgenmad og networking. Derefter er inviteret interne eller eksterne oplægsholdere, som fortæller om nye arbejdsmiljøemner eller -tiltag, så informationen kan spredes i virksomheden. Der er desuden god tid til at netværke med hinanden i løbet af dagen.

Og prisen går til….
Dagen sluttes af med præsentation fra kandidaterne til arbejdsmiljøprisen. Prismodtageren skal repræsentere Hoffmann i den endelige overrækkelse i Veidekke. Nogle gange er der et tema for præsentationen, og andre gange er det frit. Efter præsentation af alle forslag, afholdes en skriftlig afstemning blandt de fremmødte. Prismodtageren er naturligvis den med flest stemmer.

I 2016 var emnet registrering af uønskede hændelser, og deltagerne skulle komme med bud på, hvordan det kunne foregå. Vinderen var et forslag om en UHA-app til registrering, og den blev lanceret i HMS-ugen året efter – læs mere om HMS-ugen her.

Alle får et diplom for deltagelse. ”Vi gør meget ud af at anerkende, at folk vil bidrage til arbejdsmiljøarbejdet i Hoffmann. Det kræver overvindelse for nogen, især håndværkere, at stille sig op på en scene og forklare deres idé, når det ikke er en del af ens daglige arbejde. Derfor skal det værdsættes”, afslutter Lilly Andreasen.

Videndeling
Lilly Andreasen oplever, at det har stor betydning, at medarbejderne får lov at præsentere deres erfaringer og gode ideer for kollegerne. Det medvirker til videndelingen i virksomheden, skærper fokus på arbejdsmiljøet, og så involverer det alle medarbejdere i arbejdsmiljøindsatsen – ikke blot arbejdsmiljøudvalget og de arbejdsmiljøprofessionelle.

Illustration: Hoffmann

Øvrige eksempler fra Hoffmann

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. november 2018

Siden er ændret 7. november 2018