Arbejdsmiljøorganisationen i Hoffmann

Hoffmann har en aktiv arbejdsmiljøorganisation, som medvirker til at pege på de udfordringer og løsninger, som kan rykke arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøchef Lilly Andreasen er begejstret for at have sparringspartnere, som kender virksomheden ud og ind.

Foto: Hoffmann

I Hoffmann har man valgt, at arbejdslederrepræsentanterne udpeges blandt projektlederne. De ved nemlig, hvor skoen trykker ude på byggepladserne på en anden måde end afdelingschefer gør. ”Projektlederne ved, hvor skoen trykker ude på byggepladserne, og de kender de værktøjer, som vi anvender i arbejdsmiljøarbejdet. Det betyder, at vi i arbejdsmiljøudvalget kan have nogle konstruktive dialoger om problemernes årsager, samt forslag til løsninger”, siger Lilly Andreasen. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges som vanligt blandt og af medarbejderne.

Lilly Andersen sætter pris på, at hun også gennem drøftelserne i arbejdsmiljøudvalget får feedback på det arbejdsmiljøarbejde, som hun er med til at drive til hverdag. Hun får desuden legitimitet til de aktiviteter, som sættes i gang: ”Jeg bruger i høj grad arbejdsmiljøudvalget til at spille bold op af, og derfor er det dejligt, at de er aktivt medvirkende”.

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet
Arbejdsmiljøudvalget udarbejder en strategi for arbejdsmiljøarbejdet, baseret på Veidekkes skabelon for strategi 2020. Man ser på de forudsætninger, der er i virksomheden, for at skabe et godt arbejdsmiljø. Det drejer sig både om det organisatoriske, det fysiske arbejdsmiljø, samt de menneskelige forudsætninger, såsom kvalifikationer. Dette er en del af den lovpligtige årlige drøftelse i arbejdsmiljøorganisationen.

HMS-uge
Det er også arbejdsmiljøudvalget som kommer med input til den årlige arbejdsmiljøuge, kaldet HMS-uge – læs mere her.

Øvrige eksempler fra Hoffmann

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. november 2018

Siden er ændret 7. november 2018