Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv

Projektet viser, at ulykkesforebyggende tiltag hænger sammen med bedre overholdelse af projektbudgetter/bedre projektindtjening, bedre overholdelse af oprindelige tidsplaner for byggeriet, bedre kvalitet i byggeriet og færre fejl og mangler i byggeriet.

Projektet har undersøgt sammenhænge mellem forskellige eksempler på ulykkesforebyggende tiltag og forskellige parametre i forhold til projektøkonomi. Det er sket på grundlag af statistiske analyser af data om 189 byggeprojekter indsamlet via en telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt bygherrer, projekterende og entreprenører. Forud for den kvantitative analyse blev der gennemført en kvalitativ undersøgelse baseret på dybdegående interviews med udvalgte bygherrer, projekterende og entreprenører.

Konklusionen er, at det er en gevinst for bygherre, projekterende og entreprenører, når de fra begyndelsen af byggeprojektet planlægger og gennemfører tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker. Det er en gevinst, fordi den omtanke og rettidige omhu, som er grundstenen i god forebyggelse, smitter af på selve byggeprocessen. Dvs. gevinsterne er ikke knyttet til, at der sker færre arbejdsulykker på et byggeri med ulykkesforebyggende tiltag, men derimod til, at hele byggeriet forløber bedre.

Projektet er gennemført i 2016-2019 af NIRAS og COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Præsentationer

Oplæg_Arbejdsmiljøfokus er godt for tid kvalitet og økonomi. Præsentation af projektet på konference i Allerød d. 21. oktober 2019

Oplæg_Arbejdsmiljøfokus er godt for tid kvalitet og økonomi_Aarhus. Præsentation af projektet på konference i Aarhus d. 4. november 2019

Præsentation af arbejdsmiljøindsats på DNU_Niras Joblife. Præsenteret v. Katrine von Schimmelmann på konference i Aarhus d. 4. november 2019

Arbejdsmiljøtiltag betaler sig. PowerPoint-præsentation af resultaterne fra den kvantitative analyse.

Afrapportering

Det bliver ikke dyrere af at have styr på arbejdsmiljøet. Artikel med resultater fra den kvalitative analyse.

Ulykkesforebyggelse og økonomi. Delrapport med resultater fra den kvantitative analyse.

Faktaark

Projekt til tiden via klarhed om organisation og roller

Projekt til tiden via prioritering af ledelsesopgaven

Sæt tid af til at opfylde arbejdsmiljøkrav

Projekt inden for budget via klarhed om roller mv.

Færre fejl og mangler via klarhed om roller mv.

Sæt beløb af til at opfylde arbejdsmiljøkrav

Projekt til tiden via bygherres engagement i arbejdsmiljøet

God indtjening via prioritering af ulykkesforebyggelse

Bedre kvalitet via integreret arbejdsmiljøindsats

Projekt til tiden via integreret arbejdsmiljøindsats

Færre fejl og mangler via integreret arbejdsmiljøindsats

Undgå nedskrivninger via styr på arbejdsmiljøet

Undgå nedskrivninger ved at tænke arbejdsmiljø fra start

Tags: , , , , , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 11. oktober 2019

Siden er ændret 28. januar 2020