Arbejdsmiljølog til projektering

Arbejdsmiljørigtig projektering handler om at minimere arbejdsmiljørisici i udførelse og drift allerede under program- og projekteringsfasen. DTU Management Engineering har udviklet og afprøvet et koncept for dette. Det består af en elektronisk arbejdsmiljølog til kortlægning og risikovurdering af arbejdsmiljørisici. Arbejdsmiljøloggen er et procesværktøj, som skal hjælpe de projekterende til at få systematiseret indarbejdelsen af arbejdsmiljøhensyn.

Arbejdsmiljøloggen og tilhørende oversigt over arbejdsmiljørisici kan downloades her.

Download Arbejdsmiljøloggen                          Oversigt over arbejdsmiljørisici

Fem guider beskriver processen for arbejdsmiljørigtig projektering i de enkelte faser. I bilag findes en grundig beskrivelse af opbygning og anvendelse af arbejdsmiljøloggen og oversigt over arbejdsmiljørisici i arbejdsmiljøet. For hver type risiko gennemgås hvilke overvejelser den projekterende bør indtænke i projekteringen, og der henvises til relevante love, regler, vejledninger mm.

Læs mere om forskningsprojektet og find guiderne

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018