Arbejdsmiljøkoordinering på El-transmissionsområdet i Energinet

Energinet har på El-transmissionsområdet ansat egne arbejdsmiljøkoordinatorer, som varetager arbejdsmiljøkoordinering både under projektering og udførelse. Udgangspunktet er, at arbejdsmiljøkoordinatoren er gennemgående i projektet. Det giver en lang række fordele, vurderer Jesper Dahl Vittrup, som er arbejdsmiljøkoordinator i Energinet, og som samtidig har en koordinerende rolle på tværs af alle arbejdsmiljøkoordinatorer på El-transmissionsområdet i Energinet. Han fortæller her mere om, hvordan de organiserer arbejdsmiljøkoordineringen, hvorfor de gør det på denne måde, og hvilke erfaringer der er.

Links:

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 9. august 2018

Siden er ændret 9. august 2018