Arbejdsmiljøkoordinering hos BO-VEST

Byggeudviklingschef Jesper Rasmussen fra BO-VEST fortæller her om, hvordan de har besluttet, at arbejdsmiljøkoordineringen skal varetages.

Som administrationsselskab for tre almene boligorganisationer på vestegnen forestår BO-VEST mange byggesager, især store renoveringsprojekter. Som bygherre har de ansvaret for at udpege arbejdsmiljøkoordinatorer til projekterne.

Holdning til arbejdsmiljø
De fleste projekter er så store, at de skal bydes ud efter EU-udbudsreglerne. Det betyder ifølge Jesper Rasmussen, at det ofte er nye rådgivere og entreprenører, som BO-VEST skal arbejde sammen med fra sag til sag. Derfor arbejdes der bevidst med at skabe et godt samarbejde i starten af projektet. Og det er nødvendigt, at BO-VEST er tydelig om deres holdninger til fx arbejdsmiljø.

Del af udbud
BO-VEST byder arbejdsmiljøkoordineringen ud til henholdsvis rådgiver og entreprenør, da de mener, at det giver mest, at arbejdsmiljøkoordinatoren er en del projektorganisationen.

BO-VEST har brugt en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at udarbejde et arbejdsmiljøprogram, som skal vedlægges alle udbud. Under udarbejdelse af politikker til arbejdsmiljøprogrammet har varetagelsen af arbejdsmiljøkoordineringen også været oppe at vende. Det er besluttet, at arbejdsmiljøkoordineringen stadig bydes ud. Jesper Rasmussen pointerer, at BO-VEST i fremtiden vil have mere fokus på kvaliteten af ydelsen: ”I denne proces er vi blevet skarpere på, hvad vi skal forvente af arbejdsmiljøkoordinatoren, og dermed hvordan vi skal følge op på, at arbejdsmiljøkoordinatoren opfylder vores pligter som bygherre.”

Renovering af rækkehuse i Albertslund Syd

Sikkerhedsintroduktion
Som en del af processen med at skabe arbejdsmiljøprogrammet er det desuden besluttet, at arbejdsmiljøkoordinatoren skal lave sikkerhedsintroduktion for alle håndværkere, som skal ind på BO-VESTs pladser. ”Vi vil gerne have, at arbejdsmiljøkoordinatoren på vores vegne fortæller, hvad vi vil med arbejdsmiljøet på den enkelte plads, og introducerer håndværkerne til projektet,” siger Jesper Rasmussen.

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018