Arbejdsmiljøkoordinering hos AAB i København

Som bygherre har AAB fokus på, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen bydes ud.

Gert Panton og Pernille Løj, som begge er projektledere i AAB’s byggeafdeling og uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer, er med til at sikre, at arbejdsmiljøkoordineringen varetages på AAB’s projekter.

Arbejdsmiljøkoordinering under projektering
”I projekteringsfasen udbydes arbejdsmiljøkoordineringen som udgangspunkt til rådgiverne. Vi har rammeaftaler med et antal rådgivere, og der laves miniudbud fra sag til sag. I de fleste udbud efterspørger AAB et CV på arbejdsmiljøkoordina- toren for at få dette afklaret, inden projekterin- gen opstartes” fortæller Pernille Løj. Nogle gange prisfastsættes arbejdsmiljøkoordinering særskilt, og der er også mulighed for at bede rådgiveren beskrive, hvordan de vil udføre koordineringen.

AAB oplever ofte, at rådgiveren bruger den kommende byggeleder som arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen. ”Set fra vores stol er det en god løsning, fordi byggelederen har erfaring med, hvor udfordringerne er på byggepladsen og har et godt øje for bygbare løsninger,” siger Gert Panton.

Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen
AAB overvejer fra gang til gang, hvor arbejdsmiljøkoordineringen skal placeres i udførelsesfasen. ”Valget afhænger bl.a. af entrepriseform. Det er fx ikke nemt for en ekstern arbejdsmiljøkoordinator i en totalentreprise at komme tæt nok på produktionen. I en hovedentreprise, hvor rådgiverne har byggeledelsen, så vil vi typisk placere arbejdsmiljøkoordineringen hos hovedentreprenøren,” forklarer Gert Panton.

Overdragelse mellem arbejdsmiljøkoordinatorer
AAB prioriterer overdragelsen mellem arbejdsmiljøkoordinator i projekterings- og udførelsesfasen, da det er vigtigt, at den nødvendige viden fra projektet overføres til byggepladsen. Derfor stiller de som bygherre krav om, at arbejdsmiljøkoordinatorerne skriver under på, at overdragelsen er udført.

Plan for sikkerhed og sundhed
AAB har udviklet en standard for plan for sikkerhed og sundhed, som sendes med i udbud. Her er bl.a. skrevet særlige krav ind, som AAB finder vigtige på deres pladser.

Nedrivning af DR. Ingrids Hjem

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018