Arbejdsmiljøkoordinatorernes kompetencer hos Energinet

Energinet har på El-transmissionsområdet valgt at ansætte egne arbejdsmiljøkoordinatorer, som varetager arbejdsmiljøkoordinering både under projektering og udførelse. Det er væsentligt for Energinet, at arbejdsmiljøkoordinatorerne har de rette kompetencer til den særlige typer projekter, som de forestår.

Krav til arbejdsmiljøkoordinatorernes kompetencer
Energinet lægger vægt på, at de, der ansættes, får den nødvendige oplæring, inden de ”slippes løs”, og at kompetencerne også holdes ved lige.

Alt efter nye medarbejderes baggrund etableres et introduktionsforløb om arbejdsmiljø, herunder viden om paradigmer og arbejdsmetoder. En del af dette er en mentorordning, hvor man sammen med en erfaren arbejdsmiljøkoordinator deltager i opgaver, indtil man selv er parat til at tage over.

Der lægges ligeledes vægt på at vedligeholde kompetencerne ift. de projekter, som skal varetages. Det vurderes således løbende, om der ved nye projekter opstår behov for nye kompetencer, ligesom der også er fokus på eventuelle behov i forhold til de enkelte arbejdsmiljøkoordinatorer. Her gør Energinet brug af fx sidemandsoplæring og kurser fx på AMU-centre.

Eksterne arbejdsmiljøkoordinatorer
Ved spidsbelastninger har Energinet etableret en rammeaftale med en ekstern virksomhed, der leverer arbejdsmiljøkoordinering. Der stilles bl.a. følgende krav, når eksterne skal levere arbejdsmiljøkoordinering:

  • Minimum 3 års erfaring som arbejdsmiljøkoordinator.
  • Anvendelse af Energinets forskellige paradigmer om arbejdsmiljøkoordinering, herunder paradigmer for PSS, arbejdsmiljøscreening, arbejdsmiljøjournal og sikkerhedsmøder.
  • Der skal som udgangspunkt afholdes en risikoworkshop eller lign. med deltagelse af arbejdsmiljøkoordinatorer fra Energinet.
  • Der skal gennemføres en indledende arbejdsmiljøscreening sammen med projektledere fra Energinet, samt udarbejdes en handlingsplan. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) udarbejdes herud fra. Først når evt. problemer er løst, kan arbejdet påbegyndes.
  • Der arbejdes under Energinets instruktion, anvendes arbejdsjakke med Energinets logo, og Ipad med værktøj til sikkerhedsrundering skal anvendes.

Se også:

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 9. august 2018

Siden er ændret 24. oktober 2018