BIOFOS – Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver

Som arbejdsmiljøkoordinator for BIOFOS tager John Overmark Hansen sig af det interne arbejdsmiljø, men er også involveret i de projekter, som udføres.

Nedenfor ses en liste over de arbejdsopgaver, som hører under arbejdsmiljøkoordinatoren.

Arbejdsopgaver, internt

 • Vedligeholdelse af ledelsessystem vedr. arbejdsmiljø
 • Faciliterer arbejdsmiljøorganisationens møder
 • Deltager i sikkerhedsrunderinger med arbejdsmiljøgrupper
 • Udarbejder retningslinjer vedr. arbejdsmiljø til projekthåndbog

Arbejdsopgaver, projekter

 • Faciliterer sammen med projektleder punkt om arbejdsmiljø på møder i forprojektfasen, hvor forprojektgruppen taler om de kommende arbejdsmiljøforhold
 • Bidrager til risikovurdering og arbejdsmiljøgranskning i hovedprojektfasen
 • Kontakt med arbejdsmiljøkoordinator i projektering og udførelse
 • Gennemgang af plan for sikkerhed og sundhed inden udbud
 • Deltager i sikkerhedsrunderinger og -møder som bygherrerepræsentant
 • Vedligeholder folder til eksterne om arbejdsmiljø
 • Morgenkaffe med faste håndværkere med gennemgang af arbejdet og krav til arbejdsmiljø
 • Afholdelse af møder for håndværksvirksomheder, som BIOFOS har rammeaftaler med, samt andre større, faste leverandører.

I øjeblikket overvejes det, om arbejdsmiljøkoordinatorfunktionen skal have en større rolle i projekterne, og måske selv varetage arbejdsmiljøkoordineringen. ”Det er dog stadig vigtigt for mig at have en tæt kontakt til drift og vedligehold af renseanlægget. Jeg vil fx gerne blive ved med at deltage i arbejdsmiljøgruppernes sikkerhedsrunderinger. Herigennem får jeg nemlig et godt indblik i, hvilke særlige forhold der er på et renseanlæg, og hvor de aktuelle problemer er”, forklarer John Overmark Hansen.

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi har tre renseanlæg, Lynetten, Avedøre og Damhusåen, der renser spildevandet fra 1,2 mio. indbyggere i Hovedstadsområdet. Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en aktiv besøgstjeneste, der modtager flere end 10.000 gæster om året. Se mere på www.biofos.dk.

Tags: , , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018