Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P)

Bygherren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator (P) for projekteringen af et bygge- eller anlægsprojekt. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal være udpeget senest, når projekteringen starter.

Arbejdsmiljøkoordinator skal sikre, at alle dele af projekteringen arbejdsmiljøkoordineres herunder eventuel leverandørprojektering og detailprojektering i byggeperioden.

Læs mere:

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, at bygherrens pligter – nævnt i arbejdsmiljøloven – varetages forsvarligt under projekteringen. Arbejdsmiljøkoordinatoren (P) skal under projekteringen på vegne af bygherren:

  • Sikre, at der bliver taget hensyn til arbejdsmiljø i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og organisatoriske valg
  • Medvirke til at sikre god kommunikation og godt samarbejde med projekteringslederen og de øvrige projekterende
  • Deltage i kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøforhold og i valg af metoder til håndtering af risici.
  • Bistå de projekterende i deres valg af mindst belastende løsninger for arbejdsmiljøet og i beskrivelse af de risici, der er tilbage
  • Sikre, at der ved udarbejdelse af projektet tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer
  • Udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) – for store pladser eller når der forekommer særligt farligt arbejde
  • Udarbejde journalen for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt

I denne branchevejledning kan du se, hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) kan håndtere de opgaver, der er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherres pligter.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020