Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder plan for sikkerhed og sundhed (PSS) sideløbende og i samspil med projekteringen. PSS’en skal kunne danne grundlag for, at udførelsen af projektet kan foregå arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt.

Det er vigtigt, at udarbejdelsen af PSS starter samtidigt med projekteringen, og at det sker i tæt tilknytning til projekteringen på en sådan måde, at projektet arbejdsmiljøoptimeres.

PSS i udbud

Det anbefales, at første udgave af PSS indgår som en del af udbudsmaterialet, og at PSS’en herefter tilpasses – med input fra byggeledelsen og fra den eller de valgte entreprenører – i perioden mellem udbud og de indledende forberedelser til etablering af byggepladsen.

Læs mere:

Afgrænsning

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sørge for, at afgrænsningen af fællesområder og aftaler om sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder fremgår af PSS.

Det skal overvejes at angive bestemte teknisk hjælpemidler for at tilgodese alle parter. Det kan bl.a. være facade- og tagstillads, byggeelevator og kraner.

Det er en fordel for både bygherre og tilbudsgivere, at afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne er beskrevet i udbudsmaterialet, så udgifter til arbejdsmiljøarbejdet kan indregnes i tilbudspriserne.

Eksempler på arbejdsområder, hvor flere virksomheder udfører arbejde samtidigt kan fx være:
 • Arbejdsområder, der samtidig er adgangsvej for andre virksomheders ansatte eller brugere, herunder beboere eller leverandører
 • Færdsels- og adgangsveje
 • Skurbyen
 • Materialepladser
 • Affaldspladser
 • Gangbroer
 • Stilladser
 • Indhegning og skiltning
 • Orienteringsbelysning på fællesområder
 • Fremføring af forsyning - el og vand.

Tidsplan og byggepladstegninger

Det er almindelig praksis, at tidsplanen og byggepladstegninger udarbejdes af projekteringslederen, men det skal ske i et tæt samspil med arbejdsmiljøkoordinatoren, herunder også i forhold til særligt farligt arbejde.

Ved opstart af projekteringen aftaler bygherren og arbejdsmiljøkoordinator (P) med projekteringslederen omkring input til PSS, fx tidsplanen og byggepladstegninger.

For at Arbejdsmiljøkoordinator (P) og de projekterende i samarbejde kan lave en realistisk udbudstidsplan, skal man blandt andet kende til:
 • Arbejdsprocesserne
 • Omfanget af særligt farlige arbejder
 • Hvilke faggrupper der skal udføre arbejdet
 • Hvilken rækkefølge arbejdet skal foregå i
 • Grænsefladerne mellem arbejderne, fx hvor de er afhængige af hinanden
 • Hvor arbejdet kan foregå parallelt
 • Materialernes tørretider og andre forhold
 • Muligheden for opdeling af byggepladsen i arbejds- og fællesområder
 • Behovet for fælles sikkerhedsforanstaltninger, og hvem der kan benytte dem på samme tid
 • Krav til vinterinddækning og -foranstaltninger afhængig af årstiden

Læs mere:

 

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 10. juni 2021