Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Kvalifikationer

Bygherren skal sikre, at arbejdsmiljøkoordinator (P) har de lovpligtige kvalifikationer.

Krav til arbejdsmiljøkoordinatorens lovpligtige kvalifikationer er:

Krav til arbejdsmiljøkoordinatorens lovpligtige kvalifikationer er:

På små byggepladser:

På mellemstore byggepladser desuden:

På store byggepladser desuden:

 • Praktisk erfaring i at lede et bygge- og anlægsarbejde. Det kan fx være erfaring som projektleder, -entrepriseleder, byggeleder eller som koordinator på mellemstore byggepladser.
 • Skal have gennemført en godkendt arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet. Læs uddybning i At-vejledning om bygherrens ansvar ved store byggeprojekter

Bygherren kan vælge at stille supplerende krav, der ligger ud over de lovfastsatte kvalifikationer.

Læs mere:

Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan inden der gives tilbud på opgaven vurdere, om der er behov for supplerende kompetencer i den konkrete koordinatoropgave, fx:

 • LOVEN: Indgående kendskab til arbejdsmiljølovgivningens opbygning og fortolkning.
 • MANUEL HÅNDTERING: Den fornødne viden om, hvornår en manuel håndtering af en byrde kan indebære fare. Det er ikke nødvendigvis en professionel viden om bevægeapparatet, men et basalt kendskab til ergonomi, der sætter arbejdsmiljøkoordinatoren i stand til at kunne identificere et ergonomisk problem. Dette betyder bl.a. kendskab til vurdering og kriterier for tunge løft.
 • TEKNISKE HJÆLPEMIDLER: Viden om egnede tekniske hjælpemidler inden for bygge- og anlægsbranchen samt om den branche, hvor det færdige byggeri skal anvendes.
 • KEMI: Viden om sundhedsskadelige påvirkninger fra kemiske produkter.
 • SUBSTITUTION: Kendskab til muligheder for substitution (erstatning) af farlige produkter. Det kræver blandt andet evne til at inddrage sagkyndige på området, bruge internettet til informationssøgning samt kendskab til mal-koder og Miljøstyrelsens klassifikationsbestemmelser.
 • FORUNDERSØGELSER: En viden, der gør det muligt at foretage en kvalificeret vurdering af behovet for forundersøgelser. Her kan være tale om forskellige undersøgelser som jordforurening, asbest, PCB, kontakt med spildevand og risici på grund af bygningskonstruktioner, der kan blive usikre ved ombygning.
 • RISICI: En bred viden om risici, der kan opstå i forbindelse med arbejdsopgaver på byggepladsen og i det færdige byggeri.
 • GENNEMFØRELSE: Kendskab til, hvordan opgaverne skal gennemføres, og evne til at kunne tage stilling til hvilke specifikke foranstaltninger, der skal indskrives i PSS`en.
 • ARBEJDSPROCESSER: Kendskab til, de arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, materialer og konstruktioner, der anvendes ved bygge- og anlægsprojekter samt, om der kan forekomme risici og belastninger ved at udføre dem.
 • PROCESFACILITERING: Erfaring med facilitering af møder med flere faggrupper bl.a. med det formål at nå frem til fælles indsatser.
 • RISIKOVURDERING: Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal kunne kortlægge og vurdere arbejder.

Kvalifikationerne kan dokumenteres gennem CV, uddannelsesbevis eller gennem en beskrivelse af tilgangen til arbejdsmiljøkoordinering. Bygherren kan stille krav til dokumentationen.

 

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020