Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Journalens struktur

I forbindelse med projekteringen skal arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejde en journal for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt.

Der er metodefrihed i forhold til journalens struktur. Ofte udarbejdes journalen i et excelark, som tager udgangspunkt i opgavetyper, bygningsdele eller bilag 1 om særligt farligt arbejde i bekendtgørelsen om bygherrens pligter.

Der kan føres en logbog til dokumentation af de kortlagte arbejdsmiljørisici som udgangspunkt for at udarbejde journalen.

 Læs mere:

Afklaring af bygherrens behov

Arbejdsmiljøkoordinator (P) og bygherren bør aftale, hvordan journalen udformes og indgår i slutafleveringen, så drifts- og vedligeholdelsesfolk får glæde af informationerne i forhold til deres senere arbejde.

Indhold fra journalen kan fx integreres i drift- og vedligeholdsmaterialet eller i database over vedligeholdelsesopgaver efter aftale med bygherren.

Eksempler på journaler:

Læs mere:

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 1. marts 2023