Interessegruppens møder

Interessegruppe for koordinatorer – Interessegruppens medlemmer

Neden for er en liste over afholdte og kommende møder afholdt i IDA Arbejdsmiljøs interessegruppe for koordinatorer.

Netværksmøder

 • Netværksmøder på Sjælland afholdes den anden onsdag i marts, juni, september og december kl. 13:00-16:00.
 • Netværksmøder i Jylland afholdes den fjerde mandag i februar, maj, august og november fra kl. 9:00-12:00 med mulighed for efterfølgende byggepladsbesøg.

Kommende møder

 • 20. november kl. 9-12, Emne: Arbejdsmiljøkoordinatorens kompetenceniveauer
  • En arbejdsgruppe under Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere skal udarbejde en publikation omkring arbejdsmiljøkoordinatorens kompetencer til hjælp for bygherren til udpegning. Signe vil præsentere gruppens arbejde, og vi drøfter input til det videre arbejde, samt hvad I som arbejdsmiljøkoordinatorer ser som nødvendige kompetencer udover de lovpligtige kvalifikationer
  • Lene Teilberg fra Arbejdstilsynet giver introduktion til ny tilsynsmetode på bygge- og anlægsområdet, som igangsættes d. 1. november.
  • Sted: Arbejdstilsynet, Eltangvej 232, 6000 Kolding
 • 13. december kl. 13-16, Emne: Arbejdsmiljøkoordinatorens kompetenceniveauer
  • En arbejdsgruppe under Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere skal udarbejde en publikation omkring arbejdsmiljøkoordinatorens kompetencer til hjælp for bygherren til udpegning. Signe vil præsentere gruppens arbejde, og vi drøfter input til det videre arbejde, samt hvad I som arbejdsmiljøkoordinatorer ser som nødvendige kompetencer udover de lovpligtige kvalifikationer
  • Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet giver introduktion til ny tilsynsmetode på bygge- og anlægsområdet, som igangsættes d. 1. november.
  • Sted: Orbicon, Linnés Allé 2, 2630 Taastrup

Afholdte møder

 • 6. september kl. 13-16, Emne: Arbejdsmiljøkoordinering af arbejde på tag i driftsfasen. Oplæg v. Anders Kabel fra IDA Arbejdsmiljø, Jørgen Harder fra Niras og Ole Baltzersen fra Procurator, samt drøftelserne om arbejdsmiljøkoordinatorens rolle ved projektering af arbejde på tag i driftsfasen. Sted: Sweco Glostrup
 • 28. august kl. 12-15, Emne: Arbejdsmiljøkoordinatorens afholdelse af sikkerhedsmøder og runderinger. Erfaringer med organisering sikkerhedsmøder og runderinger, samt dialog med Arbejdstilsynet v. Kim Bennedsen om mulighederne. Sted: NAU- Nyt Aalborg Universitetshospital, Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup. Mulighed for byggepladsbesøg i forlængelse af mødet.
 • 21. juni kl. 13-16. Emne: Arbejdsmiljøkoordinatoren som proceskonsulent – fokus på de greb og handlemuligheder man kan anvende i sit arbejde? Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus havde planlagt en proces, hvor vi med forskellige metoder arbejdede med egne historier/erfaringer.
 • 22. maj kl. 9-12 Emne: Arbejdsmiljøkoordinering på store projekter. Oplæg v. Kirsten Sinding fra Cowi om arbejdsmiljøkoordinering på Aarhus Letbaneprojektet, de indledende ”pakker” og udførelsesfasen. Herefter var der gruppediskussion. Sted: COWI Aarhus. Besøg på CMC værkstedet efterfølgende.
 • 8. marts 2017 kl. 13-16. Emne: Udpegning af koordinatorer, samt fordele og ulemper ved arbejdsmiljøkoordinators tilhørsforhold (intern, fra rådgiver, fra entreprenør). Oplæg v. Kira Marietta Danholm, Alecia Sted: MOE.
 • 27. februar 2017 kl. 9-12. Emne: Hvilke reaktioner får de projekterende fra Arbejdstilsynet? Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus holdt oplæg til drøftelse af, hvad vi som arbejdsmiljøkoordinatorer kan bruge denne viden til. Sted: Alectia. Byggepladsbesøg på DNU efterfølgende.
 • 14. december 2016 kl. 13-16: Emne: Hvilke reaktioner får de projekterende fra Arbejdstilsynet? Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus holdt oplæg til drøftelse af, hvad vi som arbejdsmiljøkoordinatorer kan bruge denne viden til. Sted: Rambøll.
 • 21. november 2016 kl. 9-12: Emne: Afgrænsning af luftforurening. Sted: Niras
 • 14. september 2016: Emne: Hvad er lovfastsatte arbejdsmiljøkoordinatorydelser, og hvad er ekstraydelser?Sted: Arpe & Kjeldsholm A/S.
 • 22. august 2016 Emne: Erfaringer fra NFAs forskning i Vision-Zero, koncept for træning i toolbox-møder, samt app til sikkerhedsrunderinger. Sted: Hobro Nordre Skole v. ArbejdsmiljøEksperten. Byggepladsbesøg efterfølgende.
 • 8. juni 2016 Emne: Den operationelle Plan for sikkerhed og sundhed. Oplæg til diskussion ved henholdsvis Susanne Fris fra Fris Aps og Eberhard Bechtle fra Rambøll om overskuelighed og anvendelighed af PSS, herunder ajourføring og opfølgning. Sted: Alectia, Virum.
 • 23. maj 2016 Emne: Hvordan påvirker vi som arbejdsmiljøkoordinatorer adfærd og holdning? Kent J. Nielsen fra Arbejdsmiljømedicinsk Klinik i Herning fortæller om studie af sjakkultur som udgangspunkt for en drøftelse af dagens emne. Byggepladsbesøg efterfølgende. Sted: Region Midtjyllands byggeplads for det nye partikelterapicenter (DCPT), Aarhus N.
 • 9. marts 2016 Emne: Motivering af arbejdsmiljøgrupperne. Karina Henriksen fra NCC holdt kort oplæg om emnet som udgangspunkt for en diskussion af koordinatorens rolle i og muligheder for at gøre arbejdsmiljøgrupperne til medspillere i arbejdsmiljøarbejdet på pladsen. Sted: Moe
 • 22. februar 2016 Emne: Koordinators rolle i evaluering og læring på byggeprojekter. Sted: Rambøll, Herning med efterfølgende byggepladsbesøg på DNV Gødstrup.
 • 9. december 2015  Emne: Sikkerhedsrunderinger. Oplæg v. Lars Vedsmand og Betina Lyngsøe, COWI, Ester Jensen, Metroselskabet og Marie Louise Kirkegaard,  NFA. Sted: COWI, Lyngby.
 • 23. november 2015 Emne: Hvad betyder det, når de projekterende med deres angivelser skal sikre, at reglerne kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og efterfølgende vedligeholdelse? Arbejdstilsynet deltog med oplæg omkring erfaringer med dialogmøder med projekterende og rådgivere. Sted: Dong-projektet v. Sweco, Århus.
 • 16. september 2015 Emne: Afholdelse af opstartsmøder – hvornår, indhold, opfølgning, ressourceforbrug mv. Oplæg v. Ib Stejlborg, Strunge Jensen. Sted: Strunge Jensen
 • 24. august 2015 Emne: Brug af begreberne journal og logbog, samt erfaringer hermed. Oplæg v. Signe Mehlsen, alle medbragte paradigmer/eksempler på journaler og logbøger. Sted: Byggeplads v. HP Byg A/S.
 • 10. juni 2015 Emne: Bygherrens krav og rammer for AM-koordinering. Oplæg v. Anne Sofia Lønvig, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Søren Stalk Andersen, kandidat fra Arbejdslivsstudier, RUC. Sted: Grontmij, Glostrup.
 • 18. maj 2015 Forsættelse af emne: Hvad skal koordinator løse af opgaver? Udgangspunkt i ydelsesbeskrivelser. Sted: Vejdirektoratets besøgscenter, Silkeborg
 • 11. marts 2015 Emne: Hvordan får man sikkerhedsmøderne til at fungere på byggepladser med mange udenlandske virksomheder eller mange små selvstændige underentreprenører. Oplæg v. Ester Jensen, COWI og Anders Kabel, Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Sted: BFA Bygge & Anlæg
 • 25. februar 2015 Emne: Hvad skal koordinator løse af opgaver? Udgangspunkt i ydelsesbeskrivelser. Sted: DNU Skejby med efterfølgende byggepladsbesøg v. Alectia.
 • 10. december 2014 Emne: Grænsefladerne mellem projekterende og koordinator og aftaler mellem koordinator og bygherre om koordineringsopgaven. Oplæg v. Sonja Ploug, 5A. Sted: Orbicon, Roskilde.
 • 1. december 2014 Emne: Etablering af netværksmøder i Jylland. Oplæg v. Betina Lyngsøe, COWI. Sted: Cowi, Vejle
 • 10. september 2014 Emne: Konflikter om arbejdsmiljøet på byggepladsen, oplæg v. Cathrine Tølbøll Tived, Rambøll, Helle Andersen, Orbicon og Frank Slemming, FS Byggerådgivning. Sted: BFA Bygge & Anlæg
 • 11. juni 2014 Emne: Proces-plan, oplæg v. Merete Valbjørn og Leif Pugé, Grontmij. Sted: Moe, Søborg
 • 12. marts 2014 Emne: Projekterende og koordinatorer, oplæg v. Lars Jensen, Rambøll. Sted: Alectia, Virum
 • 11. december 2013 Emne: Tidsplaner og koordinering, oplæg v. Ole Berard, MTH. Sted: Cowi, Lyngby
 • 11. september 2013 Emne: Journalen.  Oplæg v. Thomas Fløe Jensen, Grontmij. Sted: Rambøll, Amager

Andre aktiviteter:

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 1. oktober 2017