Interessegruppens møder

Interessegruppe for koordinatorer – Interessegruppens medlemmer

Nedenfor er en liste over afholdte og kommende møder afholdt i Interessegruppen for koordinatorer.

Netværksmøder

 • Netværksmøder på Sjælland afholdes som udgangspunkt den anden tirsdag eller onsdag i marts, juni, september og december kl. 13:00-16:00.
 • Netværksmøder i Jylland afholdes som udgangspunkt den fjerde mandag i februar, maj, august og november fra kl. 9:00-12:00 med mulighed for efterfølgende byggepladsbesøg.

Kommende møder:

Sjælland

 • 6. marts 2024 kl. 13.00-15.00 (Online) Emne: Arbejdsmiljøkoordinatorers arbejdsmiljø, herunder tredje-øje kontrol. Tilsynsførende Christina Mørch Lau fra Arbejdstilsynet holder oplæg om SDI-tilsyn og fokus på byggelederes og arbejdsmiljøkoordinatorers psykiske arbejdsmiljø. Christina vil også komme ind på de nye reaktionstyper hos Arbejdstilsynet, som er trådt i kraft 1. februar 2024. Herefter drøfter vi vores eget arbejdsmiljø som arbejdsmiljøkoordinatorer og kommer ind på tredje-øje kontrol, som også kan påvirke arbejdsmiljøet.
 • 12. juni 2024 kl. 13.00-16.00
 • 10. september 2024 kl. 13.00-16.00
 • 11. december 2024 kl. 13.00-16.00

Jylland

Afholdte møder

 • 28. august 2023 – Online. Emne: Håndtering af særligt farligt arbejde Arbejdstilsynet holdt et kort oplæg om særligt farligt arbejde, herunder PSS for særligt farligt arbejde og hvordan den spiller sammen med den skriftlige vurdering, som entreprenøren skal udarbejde. Herefter var der mulighed for spørgsmål og erfaringsudveksling. Både Interessegruppen for koordinatorer og Netværk for bygherre om arbejdsmiljø var inviteret til dette online-møde.
 • 14. juni 2023 – Sted: Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Bygmestervej 5, 1. sal Kbh NV. Emne: Arbejdsmiljøprogram. Leif Pugé fra JL Engineering fortalte om erfaringer med at hjælpe bygherren med at udarbejde et arbejdsmiljøprogram, som er en slags vision/politik for enten et enkelt projekt eller hele bygherrens portefølje. Ann Bergithe Trampe Broch havde på vegne af Bygherreforeningen præsenteret Inspirationskatalog: Verdensmål og arbejdsmiljø, hvor der er en række arbejdsmiljøtiltag, som også kunne anvendes i et arbejdsmiljøprogram. Herefter drøftede vi, hvilke argumenter man kan bruge over for bygherren ift. at få defineret et niveau for arbejdsmiljøindsatsen, og hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) kunne agere, hvis en bygherre har et arbejdsmiljøprogram/-politik e.l.
 • 15. maj 2023 Sted: Cowi Odense, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense – Emne: Brugbar PSS. Arbejdsmiljøkoordinator Lars Petersen fra COWI fortalte om deres ændring i måden at lave PSS på, så den bliver et værktøj i den daglig drift af byggepladsen. Vi drøftede, hvad PSS’en skal indeholde, og hvordan den spiller sammen med andet projektmateriale. Samt hvordan vi får aftalt med projekterende og bygherren, hvad der formidles hvor.
 • 2. maj 2023 – Sted: Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Bygmestervej 5, 1. sal Kbh NV. Emne: Logistik, orden og ryddelighed. Vi fik en introduktion til Sitehub v. Ulrik Branner, som leverer bæredygtig byggepladslogistik. Herefter drøftede vi, hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) kan medvirke til orden og ryddelighed, og hvordan logistiksystemer kan understøtte arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde.
 • 6. december 2022 – Sted: Niels Bohr-bygningen, Jagtvej 155, 2200 Kbh N. Emne: Opstartsmøder, samt rundvisning i Niels Bohr-bygningen. Vi delte erfaringer med afholdelse af opstartsmøder og sikkerhedsintro. Hvordan kommer vi godt fra start med arbejdsmiljøarbejdet på pladsen? Desuden viste Casper Lau Hansen fra Sweco os rundt i Niels Bohr-bygningen.
 • 28. november 2022 – Online. Emne:  Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B). Vi dykkede ned i, hvad der skal til for at gennemføre en tilstrækkelig overdragelse mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B), og hvordan man kan håndtere projektering efter udbud ift. forskellige entrepriseformer. Mødet blev afholdt i Zoom, og der har været gruppedrøftelser undervejs.
 • 27. september 2022. Sted: Vestsjællands Universitetshospital Køge. Emne: Rundering på pladsen og drøftelse af dilemmaer. Arbejdsmiljøkoordinator (B) Vijay Kumar fra KHPT introducerede til byggepladsen, og vi gik rundering på pladsen, som udgangspunkt for en snak om sikkerhedsstandard og de dilemmaer, som man møder som arbejdsmiljøkoordinator.
 • 29. august 2022 – Sted: Nyt Aalborg Universitetshospital. Emne: Arbejdsmiljøkoordinering og læring fra NAU – Nyt Aalborg Universitetshospital. Hanne Lauridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras står for arbejdsmiljøkoordineringen på NAU og fortalte om deres erfaringer, og hvad de har lært, som kan tages med videre til andre projekter.
 • 14. juni 2022 – Sted: Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Emne: Arbejdsmiljøkoordinator (P)s samarbejde med de projekterende. Signe Mehlsen, Videntjenesten, samlede op på formidling omkring projekterendes pligter, herunder Arbejdstilsynets webinar: Kend dit projekteringsansvar – arbejdsmiljø og ABR18, og vi drøftede, hvordan man kan bruge dette som arbejdsmiljøkoordinator (P) til at komme i kontakt med de projekterende, samt få sat rammen for arbejdsmiljøkoordineringen. Vibeke Rasmussen fra Humanhouse fortalte om et nyt pilotprojekt, som skal understøtte kommunikation og samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladsen.
 • 16. maj 2022 – Online. Emne: Arbejdstilsynets indsatser på bygge- og anlægsområdet, samt reglerne om kompetencepåbud til bygherre. Lene Teilberg og Kell Guldager Petersen præsenterede Arbejdstilsynets indsatser på bygge- og anlægsområdet, samt reglerne om kompetencepåbud til bygherre, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Bagefter drøftede vi, hvilken rolle vi som arbejdsmiljøkoordinatorer har, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.
 • 8. marts 2022 – Sted: Arbejdsmiljøhuset ApS. Emne: Arbejdsmiljøkoordinering hos Vestforbrænding. Jørgen Rødekilde fra Vestforbrænding fortalte om deres arbejdsmiljøindsats i forhold til bygherreansvaret på anlægget og fjernvarmeprojektet. Han viste eksempler på værktøjer og tiltag, som bruges i arbejdsmiljøkoordineringen. Vi erfaringsudvekslede om, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kunne præge bygherren, hvis denne ikke selv kender sit bygherreansvar. På mødet var der bl.a. et kort oplæg om den nye masteruddannelse i arbejdsmiljø. 
 • 28. februar 2022 – Sted: Kemp & Lauritzen. Emne: Rene og tørre byggerier. Søren Rosborg fra Niras fortalte om et koncept fra Norge, hvor man prioriterer Rent Tørt Byggeri, hvilket udover at give en mere ryddelig byggeplads er et styringsværktøj indenfor forbedring af indeklimaet under udførelsen, og til optimering af det fremtidige indeklima i selve bygningen. Vi drøftede efterfølgende, om og hvordan konceptet kunne kobles med arbejdsmiljøkoordineringen, og hvad vi i projektering og udførelse kunne gøre for at medvirke til rene og tørre byggerier. På mødet kom Søren også med andre erfaringer fra arbejdsmiljøindsatsen i Norge, og Anders Kabel fra Syddansk Universitet gav et kort oplæg om den nye masteruddannelse i arbejdsmiljø.
 • 14. december 2021 – Online. Emne: Dilemmaer som arbejdsmiljøkoordinator (B). Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere præsenterede en række dilemmaer fra arbejdet med Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (B), som vi drøftede i breakout rooms. Vi så desuden ind i næste år med hensyn til mødeideer og egne ønsker for 2022.
 • 22. november 2021 – Sted: Per Aarsleff. Emne: Erfaringer med byggeplads-app til arbejdsmiljøindsatsen. Aarsleff har på nogle projekter indført brugen af en byggeplads-app til arbejdsmiljøindsatsen, som alle på pladsen har adgang til. Thomas Fløe Jensen og Jacob D. Andreasen fortalte om byggeprojektet Statens Naturhistoriske Museum, opbygning af app’en og erfaringer hermed. Herefter erfaringsudvekslede vi og drøftede, om og hvordan en app kan styrke arbejdsmiljøindsatsen.
 • 14. september 2021 – Sted: Statens Naturhistoriske Museum. Emne: Erfaringer med byggeplads-app til arbejdsmiljøindsatsen. Aarsleff har på byggepladsen Statens Naturhistoriske Museum indført brugen af en byggeplads-app til arbejdsmiljøindsatsen, som alle på pladsen har adgang til. Thomas Fløe Jensen og Jacob D. Andreasen fortalte om byggeprojektet, opbygning af app’en og erfaringer hermed. Herefter erfaringsudvekslede vi og drøftede, om og hvordan en app kan styrke arbejdsmiljøindsatsen. Vi idéudvekslede om kommende emner i netværket.
 • 23. august 2021 – Sted: Niras. Emne: Udenlandske bygherrers håndtering af arbejdsmiljøarbejdet. Mette Bystrup fra MJ Eriksson og Kurt Egmose fra Niras fortalte om deres erfaringer fra forskellige projekter for udenlandske bygherrer. Herefter drøftede vi, hvordan udenlandske bygherrers tilgang påvirker arbejdsmiljøstandarden på byggepladsen, og hvad vi kan lære i Danmark af denne tilgang.
 • 15. juni 2021 – Online. Emne: Projektering og udførelse af adgangsveje og hvordan vi som arbejdsmiljøkoordinatorer kan medvirke til under projektering og udførelse at få etableret og vedligeholdt gode adgangsveje. Signe Mehlsen fra Videntjenesten introducerede kort til emnet. Peter Kirkegaard fra NCC fortalte om projektet Christiansholm, hvordan adgangsvejene er projekteret og udført, og de erfaringer der er med at få adgangsveje til at fungere. Herefter erfaringsudvekslede vi om arbejdsmiljøkoordinatorens rolle, og hvilke argumenter der kan bruges i drøftelsen med bygherre, projekterende og udførende om adgangsveje. 
 • 17. maj 2021 – Online. Emne: Udarbejdelse af tidsplaner under projekteringen. Tit er der uenigheder om, hvem der skal lave tidsplanen, hvor meget der skal gøres under projekteringen, og hvilken rolle arbejdsmiljøkoordinator (P) har – udover at sørge for, at tidsplanen kommer med i PSS. Derfor sætter vi fokus på emnet. Der var  oplæg fra Værdibyg om tidsplanredegørelse, samt Ivan Maimann fra NCC og Charlotte Rask Jensen om, hvordan man laver tidsplaner under projekteringen. Oplæggene var udgangspunkt for en drøftelse af arbejdsmiljøkoordinatorernes bidrag til tidsplaner ift. arbejdsmiljø, og samspillet mellem projekterende og arbejdsmiljøkoordinator. Vi drøftede også, hvordan man håndterer tidsplaner i forskellige entrepriseformer. 
 • 9. marts 2021 – Online. Emne: Arbejdsmiljølog og journal. Susanne Nejst Lørup fra DTU fortalte om deres brug af arbejdsmiljøloggen og journalen, og de krav som stilles til arbejdsmiljøkoordinator i forhold til brugen. Herefter drøftede vi brugen af arbejdsmiljøloggen og ud fra en case drøftede indhold og metode, herunder hvem der er pennefører.
 •  8. februar 2021 – Online. Emne: Forskellen på at være arbejdsmiljøkoordinator i entreprenør- og rådgivervirksomheder. Lars Werner fra JFP fortalte om, hvordan det som arbejdsmiljøkoordinator er at være ansat hos entreprenør ift. hos rådgiver. Herefter erfaringsudvekslede vi om, hvordan man kunne agere som arbejdsmiljøkoordinator i forskellige ansættelsesforhold, herunder relation til samarbejdspartnere og bygherren.
 • 16/12 2020 – Online. Emne: Arbejdsmiljøkoordinering på store langvarige bygge- og anlægsprojekter. Casper Lau Hansen og Kim Borch fra Sweco fortalte om arbejdsmiljøkoordineringen på Niels Bohr-bygningen. Bl.a. om hvordan man holder gejsten oppe, når man som arbejdsmiljøkoordinator er på samme projekt i en årrække. Anders Kabel fra TeamArbejdsliv gav en kort afrapportering om forskningsprojektet om kommunikation og samarbejde mellem bygherren og arbejdsmiljøkoordinator.
 • 23/11 2020 Emne: Beredskabsplaner og -øvelser. Der er krav om, at der skal være en beredskabsplan i PSS, og at arbejdsmiljøkoordinatoren skal samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. Men hvad ligger der i det? Vi hørte Camilla Carøe Christensen fra Vejdirektoratet fortælle om en beredskabsøvelse, som de har gennemført, hvorfor og hvordan det forløb. Søren Visby fra HP Byg fortalte om erfaringer med førstehjælpskurser. Derefter drøftede vi arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)s rolle i at udarbejde og samordne, og på hvilke typer af bygge- og anlægsprojekter det er særligt relevant. Desuden var der være en kort afrapportering om forskningsprojektet om kommunikation og samarbejde mellem bygherren og arbejdsmiljøkoordinator v. Anders Kabel fra TeamArbejdsliv.
 • 14/9 + 16/9 2020 – Online. Emne: Håndtering af coronavirus og arbejdsmiljøkoordinatorens rolle heri. Tine Madsen, A. Enggaard, og Janus Skaalum, Rasmus Friis, fortalte om deres erfaringer med håndtering af coronavirus. Bagefter drøfter vi arbejdsmiljøkoordinatorens rolle heri – både nu og fremadrettet.
 • 25/5 + 16/6 2020. Emne: Præsentation af værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (P).
  • Find præsentationer og værktøjskassen her
 • 29/4 2020. Emne: Niveauet af arbejdsmiljøangivelser i beskrivelserne. Kim Streuli fra Molio fortalte om struktur på deres arbejdsbeskrivelse. Anne Marie Hinke fra EKJ og Jens Riising fra Niras bidrog med egne erfaringer og cases til diskussion.
 • 24/2 2020. Emne: Forståelse for arbejdsmiljøkoordineringsopgaven hos kolleger, så den prissættes og ressourceallokeres svarende til opgavens omfang. Betina Lyngsø fra Cowi indledte med oplevelser.
 • 25/11 + 10/12 2019. Emne: Foreløbige resultater fra projektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering og input til, hvordan resultater kan anvendes. Jeppe Ajslev og Jeppe Lykke Møller fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø deltog med oplæg om deres observationer og foreløbige analyseresultater. Interessegruppen gav input omkring barrierer og løsninger for bedre arbejdsmiljøkoordinering.
 • 11/9 2019. Emne: Støv og arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver i den forbindelse. Mødet blev arrangeret sammen med Focal point, som organiserer EU-kampagner nationalt. Der var forskellige oplæg om støv og drøftelse af, hvilke rolle arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) har ift støvforebyggelse og -håndtering
 • 2/9 2019. Emne: Støv og arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver i den forbindelse. Mødet blev arrangeret sammen med Focal point, som organiserer EU-kampagner nationalt. Der var forskellige oplæg om støv og drøftelse af, hvilke rolle arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) har ift støvforebyggelse og -håndtering
 • 4/6 2019. Emne: Digital projektering og brug i arbejdsmiljøkoordineringen. Jens Riising fra Niras fortalte om erfaringer med program til samkøring af fagmodeller, fx til kvalificering af installationer og drift, samt arbejdsmiljøkoordinatorens rolle heri. Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus præsenterede resultater fra projekt om arbejdsmiljøregler til kollisionstjek. Herefter delte vi erfaringer og drøftede potentialer, samt mulige indgangsvinkler for arbejdsmiljøkoordinatoren.
 • 27/5 2019. Emne: Værdien af arbejdsmiljøkoordinering. Signe Mehlsen faciliterede en række processer, hvor vi undersøgte styrker og bidrag til bygge- og anlægsprojekterne. Slutteligt holdt hver deltager en ”elevator-tale” omkring, hvorfor de skulle vælges som arbejdsmiljøkoordinator.
 • 4/3+6/3 2019. Emne: Reaktioner til projekterende fra Arbejdstilsynets byggepladstilsyn. Vi gennemgik reaktionerne i grupper og fremlagde i plenum med fokus på arbejdsmiljøproblemet,entrepriseform, løsningsmuligheder og læring. Det er samlet i notatet for begge møder.
 • 11/12 2018. Emne: Fælles- og arbejdsområder på byggepladser. Eberhard Bechtle fra Rambøll kom med kort oplæg om angivelse af fællesområder og tildeling af ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger. Vi drøftede, hvordan arbejdsmiljøkoordinator (B) kan håndtere dette, samt hvilken rolle projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) har.
 • 26/11 2018. Emne: Eksempler fra entreprenør på arbejdsmiljøproblemer. Søren Visby fra HP Byg fremlagde problemstillinger. Vi drøftede, hvor ansvaret ligger, herunder om arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen har været tilfredsstillende.
 • 12/9 2018. Emne: Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen, planlægning og kommunikation. Der var oplæg om lokationsbaseret planlægning, og hvordan arbejdsmiljøkoordinator (B) kan få indflydelse her, samt præsentation af erfaringer med digitale infoskærme.
 • 27/8 2018. Emne: Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B). Betina Lyngsø fra Cowi præsenterede håndteringen af arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen, herunder en nyudviklet database til at identificere særligt farligt arbejde. Herefter drøftede vi, hvordan overdragelsen bedst sker ift. entrepriseformer og organisering af arbejdsmiljøkoordineringen.
 • 12/6 2018. Emne: Bygherrens rammesætning af arbejdsmiljøkoordineringen. Signe Mehlsen, Byggeriets Arbejdsmiljøbus indledte med kort oplæg om rammesætningen. Herefter fortalte Anne Sofia Lønvig fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvordan de rammesætter arbejdsmiljøkoordineringen ud fra Vision Zero, herunder egen rolle og projektledernes. Der var en diskussion af betydning af rammesætningen, og hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan anvende / efterspørge rammesætningen som grundlag for sit arbejde
 • 8/5 2018. Emne: Indarbejdelse af arbejdsmiljøforhold under projekteringen. Banedanmark holdt oplæg om bygherres forventninger til arbejdsmiljøkoordinator (P)s og projekterendes ydelser i anlæggets forskellige  faser. Dette var udgangspunkt for en drøftelse af, hvordan arbejdsmiljøkoordinatoren skal samarbejde med bygherre og de projekterende – på både bygge- og anlægsprojekter.
 • 21/3 2018, Emne: Indarbejdelse af arbejdsmiljøforhold under projekteringen. Banedanmark holdt oplæg om bygherres forventninger til arbejdsmiljøkoordinator (P)s og projekterendes ydelser i anlæggets forskellige  faser. Atkins holdt oplæg om, hvordan de har overført Banedanmarks  forventninger til arbejdsmiljøydelser i faserne op til  udførelse. Herefter vil der være gruppearbejde med erfaringsudveksling. Atkins holdt desuden et kort oplæg om, hvorledes de arbejder med arbejdsmiljøforhold til driftsfasen.
 • 19/2 2018, Emne: Arbejde for udenlandske bygherrer og med udenlandske entreprenører og håndværkere, og hvilken betydning det har for kulturen i projektet, og hvordan arbejdsmiljøkoordinatoren kan agere.
 • 20. november + 13. december 2017, Emne: Arbejdsmiljøkoordinatorens kompetenceniveauer. Arbejdstilsynet gav introduktion til ny tilsynsmetode på bygge- og anlægsområdet, som blev igangsat d. 1. november 2017. Signe Mehlsen, Byggeriets Arbejdsmiljøbus introducerede arbejde i Videntjenesten omkring en publikation omkring arbejdsmiljøkoordinatorens kompetencer til hjælp for bygherren til udpegning.
 • 6. september 2017, Emne: Arbejdsmiljøkoordinering af arbejde på tag i driftsfasen. Oplæg v. Anders Kabel fra IDA Arbejdsmiljø, Jørgen Harder fra Niras og Ole Baltzersen fra Procurator, samt drøftelserne om arbejdsmiljøkoordinatorens rolle ved projektering af arbejde på tag i driftsfasen. Sted: Sweco Glostrup
 • 28. august 2017, Emne: Arbejdsmiljøkoordinatorens afholdelse af sikkerhedsmøder og runderinger. Erfaringer med organisering sikkerhedsmøder og runderinger, samt dialog med Arbejdstilsynet v. Kim Bennedsen om mulighederne. Sted: NAU- Nyt Aalborg Universitetshospital, Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup. Mulighed for byggepladsbesøg i forlængelse af mødet.
 • 21. juni 2017. Emne: Arbejdsmiljøkoordinatoren som proceskonsulent – fokus på de greb og handlemuligheder man kan anvende i sit arbejde? Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus havde planlagt en proces, hvor vi med forskellige metoder arbejdede med egne historier/erfaringer.
 • 22. maj 2017. Emne: Arbejdsmiljøkoordinering på store projekter. Oplæg v. Kirsten Sinding fra Cowi om arbejdsmiljøkoordinering på Aarhus Letbaneprojektet, de indledende ”pakker” og udførelsesfasen. Herefter var der gruppediskussion. Sted: COWI Aarhus. Besøg på CMC værkstedet efterfølgende.
 • 8. marts 2017. Emne: Udpegning af koordinatorer, samt fordele og ulemper ved arbejdsmiljøkoordinators tilhørsforhold (intern, fra rådgiver, fra entreprenør). Oplæg v. Kira Marietta Danholm, Alecia Sted: MOE.
 • 27. februar 2017. Emne: Hvilke reaktioner får de projekterende fra Arbejdstilsynet? Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus holdt oplæg til drøftelse af, hvad vi som arbejdsmiljøkoordinatorer kan bruge denne viden til. Sted: Alectia. Byggepladsbesøg på DNU efterfølgende.
 • 14. december 2016: Emne: Hvilke reaktioner får de projekterende fra Arbejdstilsynet? Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus holdt oplæg til drøftelse af, hvad vi som arbejdsmiljøkoordinatorer kan bruge denne viden til. Sted: Rambøll.
 • 21. november 2016: Emne: Afgrænsning af luftforurening. Sted: Niras
 • 14. september 2016: Emne: Hvad er lovfastsatte arbejdsmiljøkoordinatorydelser, og hvad er ekstraydelser?Sted: Arpe & Kjeldsholm A/S.
 • 22. august 2016 Emne: Erfaringer fra NFAs forskning i Vision-Zero, koncept for træning i toolbox-møder, samt app til sikkerhedsrunderinger. Sted: Hobro Nordre Skole v. ArbejdsmiljøEksperten. Byggepladsbesøg efterfølgende.
 • 8. juni 2016 Emne: Den operationelle Plan for sikkerhed og sundhed. Oplæg til diskussion ved henholdsvis Susanne Fris fra Fris Aps og Eberhard Bechtle fra Rambøll om overskuelighed og anvendelighed af PSS, herunder ajourføring og opfølgning. Sted: Alectia, Virum.
 • 23. maj 2016 Emne: Hvordan påvirker vi som arbejdsmiljøkoordinatorer adfærd og holdning? Kent J. Nielsen fra Arbejdsmiljømedicinsk Klinik i Herning fortæller om studie af sjakkultur som udgangspunkt for en drøftelse af dagens emne. Byggepladsbesøg efterfølgende. Sted: Region Midtjyllands byggeplads for det nye partikelterapicenter (DCPT), Aarhus N.
 • 9. marts 2016 Emne: Motivering af arbejdsmiljøgrupperne. Karina Henriksen fra NCC holdt kort oplæg om emnet som udgangspunkt for en diskussion af koordinatorens rolle i og muligheder for at gøre arbejdsmiljøgrupperne til medspillere i arbejdsmiljøarbejdet på pladsen. Sted: Moe
 • 22. februar 2016 Emne: Koordinators rolle i evaluering og læring på byggeprojekter. Sted: Rambøll, Herning med efterfølgende byggepladsbesøg på DNV Gødstrup.
 • 9. december 2015  Emne: Sikkerhedsrunderinger. Oplæg v. Lars Vedsmand og Betina Lyngsøe, COWI, Ester Jensen, Metroselskabet og Marie Louise Kirkegaard,  NFA. Sted: COWI, Lyngby.
 • 23. november 2015 Emne: Hvad betyder det, når de projekterende med deres angivelser skal sikre, at reglerne kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og efterfølgende vedligeholdelse? Arbejdstilsynet deltog med oplæg omkring erfaringer med dialogmøder med projekterende og rådgivere. Sted: Dong-projektet v. Sweco, Århus.
 • 16. september 2015 Emne: Afholdelse af opstartsmøder – hvornår, indhold, opfølgning, ressourceforbrug mv. Oplæg v. Ib Stejlborg, Strunge Jensen. Sted: Strunge Jensen
 • 24. august 2015 Emne: Brug af begreberne journal og logbog, samt erfaringer hermed. Oplæg v. Signe Mehlsen, alle medbragte paradigmer/eksempler på journaler og logbøger. Sted: Byggeplads v. HP Byg A/S.
 • 10. juni 2015 Emne: Bygherrens krav og rammer for AM-koordinering. Oplæg v. Anne Sofia Lønvig, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Søren Stalk Andersen, kandidat fra Arbejdslivsstudier, RUC. Sted: Grontmij, Glostrup.
 • 18. maj 2015 Forsættelse af emne: Hvad skal koordinator løse af opgaver? Udgangspunkt i ydelsesbeskrivelser. Sted: Vejdirektoratets besøgscenter, Silkeborg
 • 11. marts 2015 Emne: Hvordan får man sikkerhedsmøderne til at fungere på byggepladser med mange udenlandske virksomheder eller mange små selvstændige underentreprenører. Oplæg v. Ester Jensen, COWI og Anders Kabel, Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Sted: BFA Bygge & Anlæg
 • 25. februar 2015 Emne: Hvad skal koordinator løse af opgaver? Udgangspunkt i ydelsesbeskrivelser. Sted: DNU Skejby med efterfølgende byggepladsbesøg v. Alectia.
 • 10. december 2014 Emne: Grænsefladerne mellem projekterende og koordinator og aftaler mellem koordinator og bygherre om koordineringsopgaven. Oplæg v. Sonja Ploug, 5A. Sted: Orbicon, Roskilde.
 • 1. december 2014 Emne: Etablering af netværksmøder i Jylland. Oplæg v. Betina Lyngsøe, COWI. Sted: Cowi, Vejle
 • 10. september 2014 Emne: Konflikter om arbejdsmiljøet på byggepladsen, oplæg v. Cathrine Tølbøll Tived, Rambøll, Helle Andersen, Orbicon og Frank Slemming, FS Byggerådgivning. Sted: BFA Bygge & Anlæg
 • 11. juni 2014 Emne: Proces-plan, oplæg v. Merete Valbjørn og Leif Pugé, Grontmij. Sted: Moe, Søborg
 • 12. marts 2014 Emne: Projekterende og koordinatorer, oplæg v. Lars Jensen, Rambøll. Sted: Alectia, Virum
 • 11. december 2013 Emne: Tidsplaner og koordinering, oplæg v. Ole Berard, MTH. Sted: Cowi, Lyngby
 • 11. september 2013 Emne: Journalen.  Oplæg v. Thomas Fløe Jensen, Grontmij. Sted: Rambøll, Amager

Andre aktiviteter:

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 22. februar 2024