Interessegruppe for koordinatorer i bygge- og anlægsbranchen

Interessegruppens medlemmer – Interessegruppens møder

IDA Arbejdsmiljø er et tværfagligt selskab under Ingeniørforeningen IDA. Se mere om selskabets hjemmeside.

IDA Arbejdsmiljø er medlem af den internationale organisation for arbejdsmiljø koordinatorer i bygge- og anlægsbranchen ISHCCO. Se mere om ISHCCO på www.ishcco.org

Interessegruppen

IDA Arbejdsmiljø har etableret en interessegruppe for arbejdsmiljø koordinatorer i Danmark. Interessegruppen har til formål

 • at kvalificere koordinatorer til en mere professionel varetagelse af koordinatorfunktionen
 • at bidrage til videndeling og netværksdannelse blandt koordinatorer
 • at bidrage til bedre arbejdsmiljø og kvalitet i byggeriet gennem effektiv koordinering
 • at markedsføre god og kvalificeret koordineringspraksis

Det er gratis at deltage i interessegruppens, idet interessegruppen forventes at kunne blive drevet af medlemmerne selv. Interessegruppen er åben for

 • Koordinatorer, der arbejder professionelt med koordinering som en væsentlig del af deres arbejde.
 • Medlemmer af IDA Arbejdsmiljø, IDA:BYG, Konstruktørforeningen, Forbundet Arkitekter og Designere eller DANSKE ARK

Interessegruppen aktiviteter styres af dens medlemmers interesser, men arbejder typisk med fx

 • Videndeling mellem koordinatorer og opsamling af erfaringer med god koordinatorpraksis.
 • Udvikling og afprøvning af koordineringsværktøjer mv.
 • Netværket kan arrangere medlemsmøder i IDA Arbejdsmiljø med interessante oplægsholdere om projekter og problemstillinger mv., der er relevante for koordinatorer og andre arbejdsmiljøinteresserede.
 • Netværket kan arrangere regionale, åbne workshops for koordinatorer i samarbejde med fx Bygherreforeningen eller BFA Bygge & Anlæg.
 • Netværket fungerer som ”bagland” for IDA Arbejdsmiljøs indsats som medlem af ISHCCO. ISHCCO’s årsmøde drøftes derfor på netværksmøderne umiddelbart før og efter årsmødet.

Netværksmøder

Netværket er organiseret på den måde at der afholdes åbne netværksmøder med faste intervaller. Alle er velkomne til møderne henholdsvis på Sjælland og i Jylland.

På Sjælland afholdes møderne den anden tirsdag/onsdag i marts, juni, september og december kl. 13:00-16:00.

I Jylland afholdes møderne den fjerde mandag i februar, maj, august og november fra kl. 9:00-12:00 med mulighed for efterfølgende byggepladsbesøg.

Netværksmøderne afholdes på skift hos medlemmerne af netværket. På møderne aftales et tema for det kommende netværksmøde, samt hvem der kommer med eventuelle introducerende oplæg til debat.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 23. januar 2023